eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 08 28 20170828 28.08.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS812017 PS 81/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS342017 RS 34/2017 Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352017 RS 35/2017 Varsel om stans på grunn av manglende driftskonsesjon - Furukollen Støren prestegård i Midtre Gauldal kommune. Tiltakshaver: Winsnes Maskin og Transport AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362017 RS 36/2017 Offentlig høring av Vegdirektoratets forslag til forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372017 RS 37/2017 Høring av forslag - Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring i Selbu kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382017 RS 38/2017 Overvåkning av Gaula på strekningen forbi utslipp fra Norsk kylling til og fra Moøya kommunale renseanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392017 RS 39/2017 Høring - endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402017 RS 40/2017 Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412017 RS 41/2017 Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge legges ut til offentlig høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422017 RS 42/2017 Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av gårdstun - Småvollan - gbnr 169/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432017 RS 43/2017 Høring - Endringer i byggesaksforskriften - opprettelse av et seriøsitetsregister Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442017 RS 44/2017 Miljøpakke for transport i Trondheim - høring av mål for perioden 2019-29 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS822017 PS 82/2017 Klagebehandling - Klage på behandlingsgebyr - gbnr 130/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832017 PS 83/2017 Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Sanderud hytteområde - fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842017 PS 84/2017 Vedtak om riving - Bygning oppført uten søknad - gbnr 45/17 og 45/45 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852017 PS 85/2017 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplan Hindbjørgen hytteområde - tilleggsareal til fritidseiendom- gbnr 191/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862017 PS 86/2017 Dispensasjonsbehandling - oppgrusing av eksisterende sti - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872017 PS 87/2017 Dispensasjonsbehandling - etablering av basestasjon - gbnr 254/1 - dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882017 PS 88/2017 Dispensasjonsbehandling - etablering av basestasjon - gbnr 117/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892017 PS 89/2017 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig og vei - gbnr 166/1 - Dispensasjon fra reguleringsplan Litlåsen hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902017 PS 90/2017 16482016018_Rp_Hovsmoen Stadion_1gangsbehandling_Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912017 PS 91/2017 Dispensasjonsbehandling - Flytting av tomt - gbnr 74/1 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922017 PS 92/2017 1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_1gangsbehandling_Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932017 PS 93/2017 Klagebehandling - Tilbakemelding på klagevedtak 27/17 fra Fylkesmannen - Mobilt blandeanlegg - Midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren - gbnr 45/281 og 45/354 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942017 PS 94/2017 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr 46/27 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952017 PS 95/2017 Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggsareal fra gbnr 136/2 til eiendommene gbnr 136/14 og gbnr 136/15 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Stimyra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962017 PS 96/2017 Klagebehandling - Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av Furukollen steinbrudd inntil ny reguleringsplan er vedtatt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972017 PS 97/2017 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982017 PS 98/2017 Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - oppussing rundt Soknahytta - Sokna IL Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992017 PS 99/2017 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring på barmark med ATV og gravemaskin - Egil Østerlie/Hasle Østerlie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002017 PS 100/2017 Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune, Utfordringsdokument 2018-2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012017 PS 101/2017 Ny dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022017 PS 102/2017 Klagebehandling - vedtak om avslag på retting i Matrikkelen - gbnr 132/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032017 PS 103/2017 1648_2015006_Rp_Nerøyendeponi_1gangsbehandling_Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042017 PS 104/2017 Klagebehandling - avslått søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052017 PS 105/2017 Prinsippavklaring - Søknad om oppføring av seterbu på eiendommen gbnr 295/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062017 PS 106/2017 Klagebehandling - Klage fra Jo Vegard Grønseth på vedtak 422/17 - Søknad om oppføring av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE