eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 18 20170918 18.09.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1072017 PS 107/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1082017 PS 108/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - oppussing rundt Soknahytta - Sokna IL
0 PS1092017 PS 109/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring på barmark med ATV og gravemaskin - Egil Østerlie/Hasle Østerlie
0 RS452017 RS 45/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder
0 PS1102017 PS 110/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggsareal fra gbnr 136/2 til eiendommene gbnr 136/14 og gbnr 136/15 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Stimyra
0 PS1112017 PS 111/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2015006_Rp_Nerøyendeponi_1gangsbehandling_Høring
0 PS1122017 PS 112/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - avslått søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks
0 PS1132017 PS 113/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt
0 PS1142017 PS 114/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - Klage på vedtak PS 9/17 - Klage fra berørte beboere med eiendommer i Bakkhåggåin boligfelt - gbnr 130/56
0 PS1152017 PS 115/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - fradeling av boligtomt og utbedring av adkomstveg - gbnr 130/4 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS1162017 PS 116/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS1172017 PS 117/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde
0 PS1182017 PS 118/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Fradeling av to tomter for oppføring av eneboliger med garasje, og utbygging/utbedring av adkomstvei - gbnr 131/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS1192017 PS 119/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse midtre Gauldal kommune - Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge
0 PS1202017 PS 120/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk styringsstruktur i Midtre Gauldal kommune - rapport og innstilling fra arbeidsgruppe
0 PS1212017 PS 121/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - Klage fra Jo Vegard Grønseth på vedtak 422/17 - Søknad om oppføring av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123
0 PS1222017 PS 122/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prinsippavklaring - Søknad om oppføring av seterbu på eiendommen gbnr 295/2
0 PS1232017 PS 123/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_1gangsbehandling_Høring
Versjon:5.2.2.1