eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 10 16 20171016 16.10.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1242017 PS 124/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS462017 RS 46/2017 Melding om høring av endringer av gjødselvareforskriften og i forskrift om betaling for særskilte ytelser fra Mattilsynet ("avløpsslambasert gjødsel" mm) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472017 RS 47/2017 Vedtak - forlengelse av fellingstillatelse for 1 bjørn - Midtre Gauldal, Holtålen, Selbu og Tydal kommuner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482017 RS 48/2017 Høring - Veileder for knutepunktutvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492017 RS 49/2017 Høring - statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502017 RS 50/2017 Høring - forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512017 RS 51/2017 Høring - Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav til bygninger med laftede yttervegger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522017 RS 52/2017 Høring - Forslag til tilleggsregulering - Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1252017 PS 125/2017 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262017 PS 126/2017 Halvårsrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272017 PS 127/2017 Klagebehandling - avslått søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282017 PS 128/2017 16482009002_Rp_Mindreendring_Hyllbekkliahyttefelt_SLUTTBEHANDLING Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292017 PS 129/2017 Dispensasjonsbehandling - bygging av carport - gbnr 3/67 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Frøset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302017 PS 130/2017 16482015011_Rp_Bakketun_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312017 PS 131/2017 16482016016_Fastsetting av planprogram_Hauka Gjenvinningsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322017 PS 132/2017 1648_2016014_Rp_Soknesleir_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332017 PS 133/2017 Dispensasjonsbehandling - tilbygg på enebolig - gbnr 45/1/33 - dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342017 PS 134/2017 Klagebehandling - Klage på vedtak om riving PS 84/17 - gbnr 45/17 og 45/45 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352017 PS 135/2017 Dispensasjonsbehandling - fradeling av boligtomt og utbedring av adkomstveg - gbnr 130/4 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362017 PS 136/2017 Dispensasjonsvedtak - fradeling av tilleggsareal til gbnr 86/4 fra gbnr 86/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372017 PS 137/2017 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 272/2 - Storstuu Winsnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382017 PS 138/2017 Delingsbehandling/prinsippavklaring - fradeling av tomt H3 i Varghaugen hyttefelt - gbnr 138/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392017 PS 139/2017 Fastsetting av planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning - Massedeponi Støren Næringsområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402017 PS 140/2017 16482017003_ Fastsetting av planprogram_ Storneset masseuttak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412017 PS 141/2017 Dispensasjonsbehandling - oppføring av midlertidig brakkerigg - gbnr 1/4 - dispensasjon fra reguleringsplan Moøya Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE