eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 11 20 20171120 20.11.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1462017 PS 146/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS542017 RS 54/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak
0 RS552017 RS 55/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innsigelse til reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park - vedtak
0 PS1472017 PS 147/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021
0 PS1482017 PS 148/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - endret bruk av innkjørsel - gbnr 45/134 - dispensasjon fra reguleringsplan Støren sentrum nord
0 PS1492017 PS 149/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - største tillatte grunnflate - gbnr 228/18 - dispensasjon fra reguleringsplan for Utstu hytteområde
0 PS1502017 PS 150/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - bruksendring fra kontorer til produksjon/lager og forretningsbygg - gbnr 45/183 - dispensasjon fra kommunedelplan Støren
0 PS1512017 PS 151/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - graving av vannledning ved Burusjøen - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 217/1
0 PS1522017 PS 152/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - Fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4 - dispensasjon fra reguleringsplan Sanderud hytteområde
0 PS1532017 PS 153/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagebehandling - Vedrørende flytting av tomt - gbnr 74/1 - Dispensasjon fra reguleringsplan Solemsvollen hytteområde
0 PS1542017 PS 154/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr 217/10
0 PS1552017 PS 155/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjonsbehandling - fradeling av tilleggsareal fra gbnr 1/36 til 1/39 og tilbygg til hytte på gbnr 1/39 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
0 PS1562017 PS 156/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2017001_Rp_Litlåsen hyttefelt_1gangsbehandling_Høring
0 PS1572017 PS 157/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2017002_Rp_Massedeponi Støren Næringsområde Sør_1gangsbehandling
0 PS1582017 PS 158/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1648_2016010_Rp_Heimen_1gangsbehandling
Versjon:5.2.2.1