eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring, plan og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 12 04 20171204 04.12.2017 09:00 Midtre Gauldal rådhus Utvalg for næring, plan og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS562017 RS 56/2017 Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572017 RS 57/2017 Endring av vedtak - klagesak etter plan- og bygningsloven - gbnr 230/2 - oppføring av næringshytte for fiskeutleie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS582017 RS 58/2017 Oversendelse av klage på avslag på søknad om bruk av avkjørsel fra fv. 630 til gbnr 1/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592017 RS 59/2017 Klage - vedtak om tilbygg på eksisterende garasje som skal brukes til lager og treforedling innen byggmestervirksomhet - Bakkhåggåin boligfelt - Midtre Gauldal 130/56 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602017 RS 60/2017 Vedtak i klagesak - krev om retting i matrikkelen - Midtre Gauldal 132/14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1592017 PS 159/2017 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1602017 PS 160/2017 Klagebehandling - Klage på avslag på nedsettelse av saksbehandlingsgebyr - DS 683/17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1612017 PS 161/2017 1648_2015006_Rp_Nerøyendeponi_1gangsbehandling_Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1632017 PS 163/2017 Klagebehandling - vedtak om godkjent levegg med endret plassering - gbnr 47/96 og 47/123 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1642017 PS 164/2017 16482016013_Rp_Furukollen og Olaplassen_1gangsbehandling_Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1652017 PS 165/2017 Dispensasjonsbehandling - Masseoppfylling - gnr/bnr 135/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1662017 PS 166/2017 Klagebehandling - Prinsippavklaring vedr. oppføring av seterbu - gbnr 295/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1672017 PS 167/2017 Klagebehandling - Klage på delegert vedtak NPF 678/17 - gbnr 37/47 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1682017 PS 168/2017 Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1692017 PS 169/2017 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 134/2 - Jens Anders Samdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1702017 PS 170/2017 Prinsippavklaring - bygningsomriss i arealplaner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1722017 PS 172/2017 Delegerte saker NPM 2017 - fram til og med november Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1732017 PS 173/2017 1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_1gangsbehandling_Sluttvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1742017 PS 174/2017 Fornyet dispensasjonbehandling - Endring av arealformål for gbnr 130/56 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE