eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Politisk sak
Politisk sak
PS80/2014 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein
Politisk sak detaljer
Politisk sak status
Politisk saksdetaljer for behandlingen
PS 80 /2014 Saken er ferdig behandlet av utvalget. Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Åpne protokoll Utvalg for næring, plan og miljø 10.06.2014
Versjon:5.2.2.1