eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/1447
:
Søknad om midlertidig dispensasjon for begrenset drift i Storneset masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28 - Almås Maskin AS
:
Anine Lillevik
:
Avsluttet
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/1447 20181204 04.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for begrenset drift i masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28 PRO INVENIA AS
2017/1447 20181101 01.11.2018 Inngående brev Avklaring av merknad fra Bane NOR SF - vedr. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 Bane NOR SF
2017/1447 20181018 18.10.2018 Utgående brev Avklaring av merknad fra Bane Nor - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 BANE NOR SF m.fl.
2017/1447 20181010 10.10.2018 Inngående brev Nabovarsel - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Storneset masseuttak - merknader Bane Nor
2017/1447 20181008 08.10.2018 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - Storneset masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28 Pro Invenia AS
2017/1447 20181004 04.10.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om forlengelse av dispensasjon innvilget 200617 - Storneset masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28 Pro Invenia AS
2017/1447 20181126 26.11.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for begrenset drift i masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28
2017/1447 20181002 02.10.2018 Inngående brev Vedrørende dispensasjonssøknad Storneset masseuttak Bane NOR
2017/1447 20181002 02.10.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om forlengelse av dispensasjon innvilget 200617 - Storneset masseuttak - gbnr gbnr 230/10 og 230/28 Pro Invenia AS avd Trondheim
2017/1447 20181002 02.10.2018 Inngående brev Tilbakemelding - Foreløpig svar - søknad om forlengelse av dispensasjon innvilget 200617 - Storneset masseuttak - gbnr gbnr 230/10 og 230/28 Pro Invenia AS avd Trondheim
2017/1447 20181001 01.10.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om forlengelse av dispensasjon innvilget 200617 - Storneset masseuttak - gbnr gbnr 230/10 og 230/28 Pro Invenia AS avd Trondheim
2017/1447 20180924 24.09.2018 Inngående brev Søknad om forlengelse av dispensasjon innvilget 200617 - Storneset masseuttak - gbnr gbnr 230/10 og 230/28 Pro Invenia AS avd Trondheim
2017/1447 20180914 14.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Storneset massetuttak - merknader sendt fra Bane NOR SF Bane Nor SF
2017/1447 20180820 20.08.2018 Utgående brev SV: Foreløpig svar - søknad om forlenget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Storneset - gbnr. 230/10 og 230/28 Pro Invenia AS
2017/1447 20180601 01.06.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om forlenget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Storneset - gbnr. 230/10 og 230/28 Pro Invenia AS
2017/1447 20180529 29.05.2018 Inngående brev Søknad om forlenget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Storneset Pro Invenia AS
2017/1447 20170809 09.08.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - begrenset drift i grustak - Midtre Gauldal 230/10 - 28 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1447 20170803 03.08.2017 Inngående brev Høringsbrev - Dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 Midtre Gauldal kommune - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Uttalelse Samediggi/Sametinget
2017/1447 20170727 27.07.2017 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - høringsbrev - dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/38 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Bane NOR SF
2017/1447 20170801 01.08.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Begrenset drift i Storneset grusuttak - gbnr 230/10 og 230/28 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Almås maskin AS v/Oddleif Almås
2017/1447 20170712 12.07.2017 Inngående brev Uttalelse - Midlertidig dispensasjon for begrenset drift i Storneset grustak - gbnr. 230/10 og 28 Statens vegvesen - Region midt
2017/1447 20170711 11.07.2017 Inngående brev Høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Begrenset drift i Storneset grustak - Gbnr 230/10 og 230/28 Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/1447 20170703 03.07.2017 Inngående brev Høringsbrev – Dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 – Dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel - deres ref. 2017/1447 Mattilsynet
2017/1447 20170627 27.06.2017 Inngående brev Svar på høring - dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
2017/1447 20170621 21.06.2017 Inngående brev Merknad til nabovarsel - gbnr 230/7 - Bjørg Turid Fløttum Bjørg Turid Fløttum
2017/1447 20170621 21.06.2017 Utgående brev Høringsbrev - Dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 - Fra kommuneplanens arealdel. FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/1447 20170621 21.06.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Midlertidig dispensasjon for begrenset drift i Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28 ALMÅS MASKIN AS
2017/1447 20170614 14.06.2017 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Nabovarsel - Søknad om midlertidig dispensasjon for masseuttak i eksisterende grustak - Gnr/bnr 230/10 Bane Nor - Område Midt
2017/1447 20170615 15.06.2017 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for begrenset drift i Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28
2017/1447 20170530 30.05.2017 Inngående brev Ettersendelse av nabovarsel og situasjonsplan - grusuttak - gbnr 230/10 og 230/28 Almås maskin AS
2017/1447 20170523 23.05.2017 Inngående brev Svar - etterspurte opplysninger vedrørende søknad om begrenset drift i Storneset grustak Almås Maskin AS
2017/1447 20170523 23.05.2017 Utgående brev Midlertidig svarbrev - Søknad om dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 ALMÅS MASKIN AS
2017/1447 20170508 08.05.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 - Almås Maskin AS Almås Maskin AS
Versjon:5.2.2.1