eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/1679
:
Detaljregulering - Storneset masseuttak - planID 50272017003
:
Ola Hage
:
Under behandling
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/1679 20191024 24.10.2019 Inngående brev Tilføyning til vedtak - Storneset masseuttak Georg Reppe
2017/1679 20191014 14.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Detaljregulering Storneset masseuttak - planID: 5027 2017003 Georg Reppe m.fl.
2017/1679 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedrørende deres referanse 2017/1679-49 - utbedring av feil og mangler på digitalt plankart ProInvenia AS - avd Trondheim
2017/1679 20190923 23.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - detaljregulering Storneset masseuttak - planID 50272017003 - merknadsbehandling og sluttvedtak PRO INVENIA AS
2017/1679 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - detaljregulering Storneset masseuttak - planID 50272017003 - merknadsbehandling og sluttvedtak
2017/1679 20190708 08.07.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Vedrørende innsigelse til detaljregulering Storneset masseuttak BANE NOR SF
2017/1679 20190705 05.07.2019 Utgående brev Vedrørende innsigelse til detaljregulering Storneset masseuttak - Midtre Gauldal kommune BANE NOR SF
2017/1679 20190704 04.07.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Svar på anmodning om fornyet vurdering av innsigelse - Detaljregulering Storneset masseuttak BANE NOR SF
2017/1679 20190628 28.06.2019 Utgående brev Anmodning om fornyet vurdering av innsigelse - detaljreguleringen Storneset masseuttak BANE NOR SF
2017/1679 20190618 18.06.2019 Inngående brev Korrigering av kart - Storneset masseuttak Pro Invenia AS
2017/1679 20190617 17.06.2019 Inngående brev Vurdering av revidert reguleringsplan - detaljreguleringen for Storneset masseuttak Fylkesmannen i Trøndelag
2017/1679 20190607 07.06.2019 Utgående brev Anmodning om fornyet vurdering av innsigelse - detaljreguleringen Storneset masseuttak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/1679 20190606 06.06.2019 Inngående brev Kommentarer og innsigelser - Storneset masseuttak Pro Invenia
2017/1679 20190527 27.05.2019 Inngående brev Samordnet uttalelse - reguleringsplan - Storneset masseuttak - Midtre Gauldal Fylkesmannen i Trøndelag
2017/1679 20190520 20.05.2019 Inngående brev Uttalelse til høring av detaljregulering for Storneset masseuttak i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2017/1679 20190520 20.05.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Høring - Detaljregulering Storneset masseuttak Sametinget
2017/1679 20190514 14.05.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til detaljregulering Storneset masseuttak - Gbnr230/10 m.fl Bane NOR SF
2017/1679 20190514 14.05.2019 Inngående brev Ber om utsatt høringsfrist - reguleringsplan Storneset masseuttak Fylkesmannen i Trøndelag
2017/1679 20190507 07.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - detaljregulering Storneset masseuttak - 230/10og 230/28 i Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2017/1679 20190503 03.05.2019 Inngående brev Uttalelse til Høringsbrev - Detaljregulering 50272017003 Storneset masseuttak Mattilsynet
2017/1679 20190425 25.04.2019 Inngående brev Fylkesveg 30 i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på høringsbrev - gbnr 230/10 og 230/28 - Detaljregulering 50272017003 Storneset masseuttak Statens vegvesen - Region midt
2017/1679 20190415 15.04.2019 Inngående brev Feil i annonsering - annonse om offentlig ettersyn og høring om detaljregulering for Storneset masseuttak Almås maskin AS
2017/1679 20190405 05.04.2019 Inngående brev SV: Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/1679 20190403 03.04.2019 Inngående brev SV: Regplan Storneset massetak - Midtre Gauldal kommune Pro Invenia AS
2017/1679 20190405 05.04.2019 Utgående brev Høringsbrev - Detaljreguleringsplan 50272017003 Storneset massetak Jan Ivar Knutsen m.fl.
2017/1679 20190405 05.04.2019 Utgående brev Høringsbrev - Detaljregulering 50272017003 Storneset masseuttak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2017/1679 20190329 29.03.2019 Inngående brev Vedrørende PlanID 50272017003, og melding om vedtak - detaljregulering Storneset massetak Pro Invenia
2017/1679 20190227 27.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak - detaljregulering Storneset massetak - 1. gangs behandling PRO INVENIA AS
2017/1679 20190114 14.01.2019 Saksframlegg/innstilling 5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1gangsbehandling
2017/1679 20180821 21.08.2018 Inngående brev Svarbrev vedrørende mangler - reguleringsplanforslag Pro Invenia AS
2017/1679 20180706 06.07.2018 Utgående brev Mangelbrev vedrørende mottatt reguleringsplanforslag - Storneset masseuttak PRO INVENIA AS
2017/1679 20180528 28.05.2018 Inngående brev Reguleringsplanforslag Storneset Masseuttak - Planid 2017003 Proenvinia
2017/1679 20171011 11.10.2017 Saksframlegg/innstilling 16482017003_ Fastsetting av planprogram_ Storneset masseuttak
2017/1679 20170927 27.09.2017 Inngående brev Bane NORs tilleggsuttalelse - Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram - Storneset masseuttak - Gnr/bnr 230/10 og 230/28 - Midtre Gauldal kommune Bane NOR SF
2017/1679 20170907 07.09.2017 Inngående brev Planprogram Storneset masseuttak revidert - til politisk fastsettelse Pro Invenia
2017/1679 20170906 06.09.2017 Inngående brev Svar på varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Storneset masseuttak - gbnr 230/10 og 28 Statens vegvesen - Region midt
2017/1679 20170831 31.08.2017 Inngående brev Bane NORs uttalelse – Varsel om planoppstart – Offentlig ettersyn av planprogram - Storneset Masseuttak - Gbnr 230/10 og 230/28 - Midtre Gauldal kommune Bane NOR SF
2017/1679 20170830 30.08.2017 Inngående brev Uttalelse - varsel om planoppstart - reguleringsplan - Storneset masseuttak - Midtre Gauldal 230/10 - 28 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1679 20170731 31.07.2017 Inngående brev Svar på varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Storneset masseuttak i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2017/1679 20170627 27.06.2017 Utgående brev Høringsliste Pro Invenia
2017/1679 20170626 26.06.2017 Utgående brev Oversendelse av naboliste Pro Invenia
2017/1679 20170623 23.06.2017 Inngående brev Signert oppstartsmøte Storneset masseuttak Pro Invenia
2017/1679 20170519 19.05.2017 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte Storneset masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28 Pro Invenia
Versjon:5.2.2.1