eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/3209
:
1648_2017007_KP_Kommunedelplan Støren 2018 - 2030
:
Siri Solem
:
Under behandling
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/3209 20190829 29.08.2019 Utgående brev Oversendelse KDP Støren Kartverket
2017/3209 20190828 28.08.2019 Inngående brev Innspill til kommundelplan for Støren - Frøset boligfelt - Asplan Viak AS Asplan Viak AS
2017/3209 20190902 02.09.2019 Utgående brev Høringsbrev - Kommunedelplan Støren (50272017007) i Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2017/3209 20190829 29.08.2019 Utgående brev Kunngjøringsannonse - Kommunedelplan Støren Trønderbladet m.fl.
2017/3209 20190819 19.08.2019 Inngående brev Ang arbeidet med ny kommunedelplan for Støren - område Støren sør Henrik Aas
2017/3209 20190627 27.06.2019 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - kommunedelplan Støren (planID: 50272017007) - 1. gangs behandling
2017/3209 20190520 20.05.2019 Inngående brev Utkast etter endringer - Kommunedelplan Støren 2018 - 2030 Plankontoret
2017/3209 20190514 14.05.2019 Inngående brev Snuplass ved Holtet AtB AS
2017/3209 20190514 14.05.2019 Utgående brev Kart - Kommunedelplan Støren - oversendelse 4 Plankontoret
2017/3209 20190527 27.05.2019 Utgående brev Kart KDP Støren - oversendelse 3 Plankontoret
2017/3209 20190329 29.03.2019 Inngående brev Svar - angående adkomst og kryssing av jernbanespor Eilif Peder Folstad
2017/3209 20190329 29.03.2019 Utgående brev Kart KDP Støren - oversendelse 2b Plankontoret
2017/3209 20190329 29.03.2019 Utgående brev Kart KDP Støren - oversendelse 2 Plankontoret
2017/3209 20190308 08.03.2019 Inngående brev Ang. mulig verksted på Støren Bane Nor
2017/3209 20190308 08.03.2019 Inngående brev Kart - 1. utkast KDP Støren Plankontoret
2017/3209 20190305 05.03.2019 Inngående brev Forslag til mulige utbyggingsområder, Støren sør Multiconsult AS
2017/3209 20190227 27.02.2019 Inngående brev Møte Bane Nord - Støren vedlikeholdsverksted tog - Støren stasjon Bane NOR SF
2017/3209 20190226 26.02.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - adkomst Støren stasjon øst - Sivert Moen Sivert Moen
2017/3209 20190206 06.02.2019 Utgående brev Oversendelse av uttrekk fra kommunens arealplanregister ifm. arbeid med kommunedelplan Støren, sosifil versjon 4.5 Plankontoret
2017/3209 20190206 06.02.2019 Utgående brev Godkjenning til plankontoret for nedlasting av nødvendig FKB data Kartverket
2017/3209 20190206 06.02.2019 Utgående brev KDP Støren Plankontoret
2017/3209 20190130 30.01.2019 Inngående brev Presisering av innspill til kommunedelplan, uttak av grus og sand Opplysningsvesnets fond v/Fredrik Lindemann
2017/3209 20190128 28.01.2019 Inngående brev Mulighetsstudie for utvidelse av Frøset boligfelt på Støren - datert 010618 Plankontoret
2017/3209 20190206 06.02.2019 Utgående brev Oversendelse plankontoret - grunnkart og planområde i sosi for KDP Støren Plankontoret
2017/3209 20190121 21.01.2019 Utgående brev Kart KDP Støren - oversendelse 1a Plankontoret
2017/3209 20190121 21.01.2019 Utgående brev Kart KDP Støren - oversendelse 1 Plankontoret
2017/3209 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Pro invenia AS Pro invenia AS
2017/3209 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill - kommunedelplan Støren - Coop Oppdal SA Coop Oppdal SA
2017/3209 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Circle K Støren Cirkle K Støren
2017/3209 20181206 06.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Gauldal videregående skole Gauldal videregående skole
2017/3209 20181205 05.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Næringslivet Næringslivet
2017/3209 20181205 05.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Digre transport AS/Luggum eiendom AS/Singsås næringspark AS Digre transport AS mfl
2017/3209 20181203 03.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Thom Arnesen Thom Arnesen
2017/3209 20181130 30.11.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan for Støren - Svein Granøien Svein Granøien
2017/3209 20181130 30.11.2018 Inngående brev Innspill til ny kommunedelplan for Støren Midtre Gauldal næringsselskap KF m.fl.
2017/3209 20181129 29.11.2018 Inngående brev Innspill til ny Kommunedelplan Løwi Eiendom
2017/3209 20181129 29.11.2018 Inngående brev Innspill fra Støren ungdomskole v/Thom Arnesen Støren ungdomsskole
2017/3209 20181128 28.11.2018 Inngående brev Merknad angående revidering av kommunedelplan - Berit og Bjørn Nybjerkan Berit og Bjørn Nybjerkan
2017/3209 20181127 27.11.2018 Inngående brev Uttalelse til Kommunedelplan Støren Per Ingar Almås m.fl.
2017/3209 20181127 27.11.2018 Inngående brev Innspill til revidert kommunedelplan for Støren Astrid Lie
2017/3209 20181121 21.11.2018 Inngående brev Innspill - Generalplan for Støren - Harald Rognes Harald Rognes
2017/3209 20181115 15.11.2018 Inngående brev Kommunedelplan 2019 - Innspill Thomas Hovstad
2017/3209 20181023 23.10.2018 Utgående brev Planlegg Støren på nytt - Workshop for Kommunedelplan Støren den 14. november i Kultursalen, GSK Statsskog m.fl.
2017/3209 20181018 18.10.2018 Utgående brev Kunngjøringsannonse - "workshop" kommunedelplan Støren Trønderbladet m.fl.
2017/3209 20180829 29.08.2018 Inngående brev Innspill til arbeidet med kommunedelplan Støren - Støren sør Støren sør
2017/3209 20180608 08.06.2018 Inngående brev Innspill vedrørende rullering av kommunedelplan i Midtre Gauldal kommune Opplysningsvesenets fond
2017/3209 20180423 23.04.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Aristoteles eiendom AS Aristoteles eiendom AS
2017/3209 20180209 09.02.2018 Inngående brev Reetablering og opprusting av lekeplass - Småplassan Småplassan Velforening
2017/3209 20180208 08.02.2018 Saksframlegg/innstilling 5027_2017007_Kp_Kommunedelplan Støren_prinsipper for videre planlegging
2017/3209 20180201 01.02.2018 Utgående brev Kunngjøring - Fastsatt planprogram for Kommunedelplan Støren Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
2017/3209 20180201 01.02.2018 Utgående brev Annonse - Fastsatt planprogram Gauldalsposten m.fl.
2017/3209 20180131 31.01.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Enhet for pleie og omsorg Midtre Gauldal kommune - Enhet for Pleie og omsorg
2017/3209 20180131 31.01.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - skole Midtre Gauldal kommune - skole
2017/3209 20180116 16.01.2018 Inngående brev Kommentarer vedrørende kommunedelplan Støren Ivar Presthus
2017/3209 20180104 04.01.2018 Inngående brev Innspill - Planprogram kommunedelplan Støren Midtre Gauldal kommune - Enhet for kultur, fritid og voksenopplæring
2017/3209 20180103 03.01.2018 Inngående brev Vedr varsel om oppstart og høring av planprogram - Kommunedelplan Støren i Midtre Gauldal kommune - Uttalelse fra STFK Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/3209 20180105 05.01.2018 Saksframlegg/innstilling 1648_2017007_Kp_Kommunedelplan for Støren_Fastsettelse av planprogram
2017/3209 20171206 06.12.2017 Inngående brev Uttalelse - oppstart av kommunedelplan Støren - planprogram Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3209 20171206 06.12.2017 Inngående brev Høringssvar - Planprogram kommunedelplan Støren NIT Midtre Gauldal
2017/3209 20171206 06.12.2017 Inngående brev Innspill - Planprogram kommunedelplan Støren Eilif Peder Folstad
2017/3209 20171206 06.12.2017 Inngående brev Uttalelse - Oppstart av Kommunedelplan Støren Sivert Nygaard
2017/3209 20171205 05.12.2017 Inngående brev Vedr. Planprogram for kommunedelplan Støren – Høring og offentlig ettersyn - Støren kirkelige fellesråd Støren kirkelige fellesråd
2017/3209 20171205 05.12.2017 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av Kommunedelplan Støren og offentlig ettersyn av planprogram - Bane NOR SF Bane NOR SF
2017/3209 20171205 05.12.2017 Inngående brev Uttalelse til planprogram for kommunedelplan Støren - Hugaasgruppen AS Hugaasgruppen AS
2017/3209 20171204 04.12.2017 Inngående brev Varsel om oppstart - Endring av Kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/3209 20171204 04.12.2017 Inngående brev Uttalelse til Varsel om oppstart av Kommunedelplan Støren Mattilsynet
2017/3209 20171204 04.12.2017 Inngående brev Innspill ny kommunedelplan Støren - Støren betong AS Støren betong AS
2017/3209 20171124 24.11.2017 Inngående brev Svar på varsel om oppstart Kommunedelplan Støren - Planprogram til offentlig ettersyn og høring Statens vegvesen - Region midt
2017/3209 20171117 17.11.2017 Inngående brev Offentlig ettersyn og høring av planprogram for Støren i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2017/3209 20171116 16.11.2017 Inngående brev Innspill til Arealplan Støren, Høringsutkast Norsk Jernbaneklubb
2017/3209 20171115 15.11.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel og høring av planprogram - Kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2017/3209 20171026 26.10.2017 Utgående brev Annonse - Varsel om planoppstart Trønderbladet m.fl.
2017/3209 20171025 25.10.2017 Utgående brev Varsel om oppstart av Kommunedelplan Støren. Planprogram til offentlig ettersyn og høring FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
Versjon:5.2.2.1