eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/3209
:
1648_2017007_KP_Kommunedelplan Støren 2018 - 2030
:
Ola Hage
:
Under behandling
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/3209 20200702 02.07.2020 Inngående brev Justert forslag til kommunedelplan for Støren, Midtre Gauldal kommune. Riksantikvarens tilbakemelding. Riksantikvaren
2017/3209 20200602 02.06.2020 Inngående brev Støren - Kommunedelplan - Boligfelt - Bygdeborgen på Våttån - Anmodning om ny vurdering av innsigelsen basert på endringer/justeringer i forslag Riksantikvaren
2017/3209 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bygdeborgen på Våttan – Tilpasning boligfelt og formidling av kulturminne - Leveranse Multiconsult
2017/3209 20200522 22.05.2020 Utgående brev Anmodning om fornyet vurdering av innsigelse - kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune RIKSANTIKVAREN
2017/3209 20200406 06.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding på oppfølging av møte med Fylkesmannen den 04.02.2020 - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/3209 20200304 04.03.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Vedrørende endring i kommunedelplan Støren - Imøtekommelse Bane Nor SF
2017/3209 20200302 02.03.2020 Utgående brev Innsigelse Støy - KDP Støren - Midtre Gauldal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/3209 20200228 28.02.2020 Utgående brev Angående deres tilbakemelding på endringer i kart til kommunedelplan Støren BANE NOR SF
2017/3209 20200218 18.02.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Kommentar - Oppfølging etter møtet 17012020 - Kommunedelplan Støren Bane NOR SF
2017/3209 20200305 05.03.2020 Utgående brev Oppfølging av møte med Fylkesmannen den 04.02.2020. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/3209 20200212 12.02.2020 Utgående brev Midtre Gauldal kommune - Oppfølging etter møtet 17.01.2020 Bane NOR SF
2017/3209 20200210 10.02.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Oppfølging etter møtet 17.01.2020 Bane NOR SF
2017/3209 20200211 11.02.2020 Utgående brev Ang. deres innsigelse til KDP Støren, Midtre Gauldal kommune Riksantikvaren
2017/3209 20200127 27.01.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Oppfølging etter møtet 17.01.2020 Bane NOR SF
2017/3209 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter innsigelse - kommunedelplan for Støren - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/3209 20200121 21.01.2020 Inngående brev Kommunedelplan Støren - møtereferat - Bane NOR SF - 170120 Bane NOR SF
2017/3209 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ang. Bane Nor sine innsigelser til Kommunedelplan Støren i Midtre Gauldal kommune Bane Nor
2017/3209 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ang. deres innsigelser til Kommunedelplan Støren Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3209 20191112 12.11.2019 Inngående brev Vedr. 19-04397-4 - Offentlig ettersyn av kommunedelplan for Støren, Midtre Gauldal kommune - Innsigelse Riksantikvaren
2017/3209 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedr Fylkesutvalgets vedtak- KDP Støren - rettelse Trøndelag fylkeskommune
2017/3209 20191030 30.10.2019 Utgående brev Kommunedelplan for Støren, utsatt uttalefrist Trøndelag fylkeskommune
2017/3209 20191029 29.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på høring av kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2017/3209 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kommunedelplan for Støren, utsatt uttalefrist Trøndelag fylkeskommune
2017/3209 20191028 28.10.2019 Inngående brev Fylkesutvalgets vedtak- KDP Støren Trøndelag fylkeskommune
2017/3209 20191024 24.10.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Kommunedelplan for Støren (50272017007) - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2017/3209 20191022 22.10.2019 Inngående brev Høring - Kommunedelplan Støren - Eivind Nygaard Eivind Nygaard
2017/3209 20191022 22.10.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - gbnr 44/3 med flere - Sivert Nygaard Sivert Nygaard
2017/3209 20191018 18.10.2019 Inngående brev Innspill til KDP Støren Svenn Ola Krognes
2017/3209 20191018 18.10.2019 Inngående brev Samordnet uttalelse - Kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Ad innspill til kommuneplanen - Næringsområde Moøya Trond Rønningen
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Innspill til KDP Støren Støren Betong As
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Ny reguleringsplan Engan 2017/3209 synnøve sundseth
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Engan - sak 17/3209 Anja Sundseth
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Merknader til Kommunedelplan Støren (50272017007) - Berit og Bjørn Nybjerkan Gauldalsadvokatene
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høring - Utkast kommunedelplan Støren 2019-2031 Midt Energi AS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar KDP Støren fra Midtre Gauldal Næringsselskap Støren Industribygg ANS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar - Ny kommuneplan Støren Steinar Schult
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar - kommunedelplanen - MG Asvo Midtre Gauldal ASVO AS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar - Kommunedelplan Støren NiT MG NiT MG
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Uttalelse til kommunedelplan Støren Karina Berge Moen m.fl.
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Merknader og innspill Kommunedelplan Støren Eilif Peder Folstad
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill til Kommunedelplan for Støren - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innlegg til arealplan Støren - Digre transport AS og Luggum eiendom AS Digre transport AS og Luggum eiendom AS
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Uttalelse til Kommunedelplan for Støren - Singsås og Støren bondelag Singsås og Støren bondelag
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Coop Oppdal SA Coop Oppdal SA
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Høringssvar Kommunedelplan Støren - Hugaasgruppen Hugaasgruppen AS
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill til Kommunedelplan Støren - Kvasshyllan/Spjelddalen - Løwi eiendom AS Løwi eiendom AS
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Høringsuttalelse vedrørende ny Kommunedelplan Støren - Mo gård - Rolf Flåteplass Moe Rolf Flåteplass Moe
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill til Kommunedelplan Støren - Engan-området - Engan vel Engan vel
2017/3209 20191014 14.10.2019 Utgående brev Forlengelse av høringsfristen - Kommunedelplan Støren - Sivert Nygaard Sivert Nygaard
2017/3209 20191014 14.10.2019 Utgående brev Forlengelse av høringsfristen - Kommunedelplan Støren - Eivind Nygaard Eivind Nygaard
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innsigelse til Kommunedelplan Støren - Engan-området - Vidar Nordvik Vidar Nordvik
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innsigelse mot ny reguleringsplan for Engan - Stian Aleksander Løberg Stian Aleksander Løberg
2017/3209 20191011 11.10.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Høringsbrev - Kommunedelplan Støren - PlanID 50272017007 Bane Nor
2017/3209 20191011 11.10.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - kommunedelplan Støren Sametinget
2017/3209 20191011 11.10.2019 Inngående brev Innspill til Kommunedelplan for Støren - Trafikksikkerhet og snødeponi Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk
2017/3209 20191010 10.10.2019 Inngående brev Innspill til kommunedelplanen for Støren - 50272017007 Ivar Presthus
2017/3209 20191009 09.10.2019 Inngående brev Uttalelse til høring - Kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune Mattilsynet
2017/3209 20191009 09.10.2019 Inngående brev Innspill med vedlegg - Kommunedelplan Støren - gbnr 3/1 - Knut Gunnar Frøseth Knut Gunnar Frøseth
2017/3209 20191009 09.10.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren – sikring av eksisterende infrastruktur før utbygging av B18 – nye Frøset boligfelt - Kvernvassvegen vel Kvernvassvegen vel
2017/3209 20191009 09.10.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Støren Sportsklubb Støren sportsklubb
2017/3209 20191008 08.10.2019 Inngående brev Uttalelse til høring av kommunedelplan for Støren i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2017/3209 20191008 08.10.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - boligtomter på Granmoen - Nils Granmo Nils Granmo
2017/3209 20191007 07.10.2019 Inngående brev Høringsnotat til kommunedelplan Støren - ID 50272017007 - gbnr 44/6 - Lars Wollan Ressem Lars Wollan Ressem
2017/3209 20191002 02.10.2019 Inngående brev Utsatt høringsfrist til 18.oktober for Kommunedelplan Støren - Bane Nor Bane NOR
2017/3209 20190924 24.09.2019 Inngående brev Kommunedelplan Støren Kartverket Trøndelag
2017/3209 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innspill - Situasjonen ved Støren Betong AS Støren Betong As
2017/3209 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - gbnr 47/8 - Odd Roar Græsli Odd Roar Græsli
2017/3209 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Kvernvassvegen som tilførsel til B18 - Håvard Melby Håvard Melby
2017/3209 20190911 11.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på utsatt høringsfrist - kommunedelplan Støren i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2017/3209 20190911 11.09.2019 Inngående brev Ber om utsatt høringsfrist - kommunedelplan Støren i Midtre Gauldal Deres ref.: 2017/3209-86 Trøndelag fylkeskommune
2017/3209 20190829 29.08.2019 Utgående brev Oversendelse KDP Støren Kartverket
2017/3209 20190828 28.08.2019 Inngående brev Innspill til kommundelplan for Støren - Frøset boligfelt - Asplan Viak AS Asplan Viak AS
2017/3209 20190902 02.09.2019 Utgående brev Høringsbrev - Kommunedelplan Støren (50272017007) i Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2017/3209 20190829 29.08.2019 Utgående brev Kunngjøringsannonse - Kommunedelplan Støren Trønderbladet m.fl.
2017/3209 20190819 19.08.2019 Inngående brev Ang arbeidet med ny kommunedelplan for Støren - område Støren sør Henrik Aas
2017/3209 20190627 27.06.2019 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - kommunedelplan Støren (planID: 50272017007) - 1. gangs behandling
2017/3209 20190520 20.05.2019 Inngående brev Utkast etter endringer - Kommunedelplan Støren 2018 - 2030 Plankontoret
2017/3209 20190514 14.05.2019 Inngående brev Snuplass ved Holtet AtB AS
2017/3209 20190514 14.05.2019 Utgående brev Kart - Kommunedelplan Støren - oversendelse 4 Plankontoret
2017/3209 20190527 27.05.2019 Utgående brev Kart KDP Støren - oversendelse 3 Plankontoret
2017/3209 20190329 29.03.2019 Inngående brev Svar - angående adkomst og kryssing av jernbanespor Eilif Peder Folstad
2017/3209 20190329 29.03.2019 Utgående brev Kart KDP Støren - oversendelse 2b Plankontoret
2017/3209 20190329 29.03.2019 Utgående brev Kart KDP Støren - oversendelse 2 Plankontoret
2017/3209 20190308 08.03.2019 Inngående brev Ang. mulig verksted på Støren Bane Nor
2017/3209 20190308 08.03.2019 Inngående brev Kart - 1. utkast KDP Støren Plankontoret
2017/3209 20190305 05.03.2019 Inngående brev Forslag til mulige utbyggingsområder, Støren sør Multiconsult AS
2017/3209 20190227 27.02.2019 Inngående brev Møte Bane Nord - Støren vedlikeholdsverksted tog - Støren stasjon Bane NOR SF
2017/3209 20190226 26.02.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - adkomst Støren stasjon øst - Sivert Moen Sivert Moen
2017/3209 20190206 06.02.2019 Utgående brev Oversendelse av uttrekk fra kommunens arealplanregister ifm. arbeid med kommunedelplan Støren, sosifil versjon 4.5 Plankontoret
2017/3209 20190206 06.02.2019 Utgående brev Godkjenning til plankontoret for nedlasting av nødvendig FKB data Kartverket
2017/3209 20190206 06.02.2019 Utgående brev KDP Støren Plankontoret
2017/3209 20190130 30.01.2019 Inngående brev Presisering av innspill til kommunedelplan, uttak av grus og sand Opplysningsvesnets fond v/Fredrik Lindemann
2017/3209 20190128 28.01.2019 Inngående brev Mulighetsstudie for utvidelse av Frøset boligfelt på Støren - datert 010618 Plankontoret
2017/3209 20190206 06.02.2019 Utgående brev Oversendelse plankontoret - grunnkart og planområde i sosi for KDP Støren Plankontoret
2017/3209 20190121 21.01.2019 Utgående brev Kart KDP Støren - oversendelse 1a Plankontoret
2017/3209 20190121 21.01.2019 Utgående brev Kart KDP Støren - oversendelse 1 Plankontoret
2017/3209 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Pro invenia AS Pro invenia AS
2017/3209 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill - kommunedelplan Støren - Coop Oppdal SA Coop Oppdal SA
2017/3209 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Circle K Støren Cirkle K Støren
Versjon:5.2.2.1