eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/2
:
FDV-avtale 2018 - Geodata, Geovekst-samarbeid og Norge Digitalt
:
Roger Monsen
:
Ferdig
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/2 20181220 20.12.2018 Inngående brev Bekreftelse fra Kartverket om fullført vedlikehold forvaltningsrunde 2-2018 for FKB- og arealplandata i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20181219 19.12.2018 Inngående brev Norge digitalt-møte/FDV for Trøndelag 5. desember 2018 og fagrelaterte presentasjoner Kartverket
2018/2 20181213 13.12.2018 Inngående brev Dataleveranse Midtre Gauldal kommune etter vedlikehold 2018-2 Kartverket
2018/2 20181207 07.12.2018 Inngående brev Bekreftelse fra Kartverket på mottak av alle datafiler ifm. FDV-runde 2-2018 fra Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20181210 10.12.2018 Utgående brev Dataoversendelse forvaltningsrunde 2-2018, FKB-datasettene Bygning og PblTiltak i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20181204 04.12.2018 Utgående brev Dataoversendelse forvaltningsrunde 2-2018, FKB-data i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20181122 22.11.2018 Utgående brev Dataoversendelse forvaltningsrunde 2-2018, arealplandata for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20181122 22.11.2018 Inngående brev Digitalt arealplanregister - Sluttføring bistand fra konsulent med oppretting av feil i planregister og leveranse av sosi-data pr. 22.11.2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20181115 15.11.2018 Inngående brev Oppstart forvaltningsrunde 2 av FKB, AR5 og Plan i Midtre Gauldal kommune i 2018 Kartverket Trøndelag
2018/2 20181017 17.10.2018 Inngående brev Overgang til ny FKB versjon 4.6.1 for kart/geodata, iverksetting fra 25.10.2018 Kartverket
2018/2 20181017 17.10.2018 Utgående brev Svar vedr. kommunens avtale med Geovekst før ajourhold av kartdatabaser og Matrikkelen Kartverket
2018/2 20181012 12.10.2018 Inngående brev Kommunens avtale med Geovekst før ajourhold av kartdatabaser og Matrikkelen Kartverket
2018/2 20180912 12.09.2018 Utgående brev Oversendelse av geodata, plandatasett reguleringsplan RP2 versjon datert 18.12.2017 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20180912 12.09.2018 Utgående brev Bistand vedr. oppdatering av geodata, plandatasett reguleringsplan RP2 og AR5 for Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20180911 11.09.2018 Inngående brev Oppdatering av datasett AR5, skogtema for Midtre Gauldal kommune pr. 05. september 2018 NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
2018/2 20180829 29.08.2018 Inngående brev Skogoppdatering i AR5 for Midtre Gauldal kommune pr. august/september 2018 NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
2018/2 20180828 28.08.2018 Inngående brev AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Midtre Gauldal kommune NIBIO
2018/2 20180823 23.08.2018 Utgående brev AR 5 pr. 22.8.2018 Kartverket
2018/2 20180823 23.08.2018 Utgående brev AR5 - Midtre Gauldal Kartverket
2018/2 20180706 06.07.2018 Inngående brev Status og informasjon om forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plandata i Trøndelag pr. 1. halvår 2018 Kartverket
2018/2 20180629 29.06.2018 Inngående brev Oppdatert ordrebekreftelse, nye geodata etter FDV vedlikehold 1-2018 datert 29.06.2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20180629 29.06.2018 Utgående brev Henstilling om endring av ordre datert 12.06.18 vedr. oppdatering av geodatasett i etterkant av vedlikeholdsrunde 1-2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20180625 25.06.2018 Inngående brev Vedr. oppdatering av geodata i etterkant av FDV vedlikehold 1-2018, Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20180621 21.06.2018 Utgående brev Informasjon vedr. nye geodatasett for Midtre Gauldal kommune pr. juni 2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20180615 15.06.2018 Inngående brev Geodatasett Fkb Vegnett etter kontinuerlig ajourhold 1-2018, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20180614 14.06.2018 Inngående brev Høydekurver og veg geodatasett fra kontinuerlig ajourhold 1-2018, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20180612 12.06.2018 Inngående brev Ordrebekreftelse ang. innlegging av geodata på kommunal server etter FDV vedlikehold 1-2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20180612 12.06.2018 Utgående brev Div. vedrørende klarlegging av nødvendig bistand for implementering av oppdaterte sosi-filer og geodatasett Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20180611 11.06.2018 Inngående brev Svar vedr. henvendelse om bistand med innlegging av geodata på kommunens SQL Server juni 2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20180612 12.06.2018 Utgående brev Henvendelse vedr. bistand med innlegging av geodata på kommunens SQL Server etter FDV-vedlikehold mai/juni 2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/2 20180612 12.06.2018 Inngående brev Kart/geodatasett tilbake etter forvaltningsrunde 1-2018 for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20180608 08.06.2018 Inngående brev AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Midtre Gauldal kommune NIBIO
2018/2 20180607 07.06.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottak av datasett Fkb Bygning, FDV runde 1-2018 fra Kartverket Kartverket
2018/2 20180608 08.06.2018 Utgående brev Ny oversendelse - Geodatasett Fkb Bygning i forvaltningsrunde 1-2018, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20180606 06.06.2018 Inngående brev Informasjon vedr. ny personvernsforordning GDPR for Norge Digitalt Kartverket
2018/2 20180606 06.06.2018 Utgående brev Oversendelse av geodatasett Fkb Bygning i forvaltningsrunde 1-2018, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20180604 04.06.2018 Inngående brev Fkb datasett PblTiltak tilbake til Midtre Gauldal kommune etter vedlikeholdsrunde 1-2018 Kartverket
2018/2 20180604 04.06.2018 Utgående brev Oversendelse av kommunens geodatasett PblTiltak i forvaltningsrunde 1-2018, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20180601 01.06.2018 Utgående brev Forvaltningsrund 1 av FKB - levering av AR5 for Midtre Gauldal Skjerdal Signe Lise
2018/2 20180601 01.06.2018 Utgående brev Avklaring videre fremdrift levering av kommunale geodata forvaltningsrunde 1-2018, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20180601 01.06.2018 Inngående brev Svar vedr. levering av kommunale data i forvaltningsrunde 1 2018, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20180511 11.05.2018 Inngående brev Oversendelse av vedlegg til FDV-avtalen 2018, geodatasamarbeid mellom kommune og andre parter Kartverket
2018/2 20180524 24.05.2018 Inngående brev Informasjon til Geovekst-kommunene pr. mai 2018, referat og møteinnkalling/sakliste Geoforum
2018/2 20180523 23.05.2018 Utgående brev Vedr. levering av kommunale data i forvaltningsrunde 1 av FKB, AR5 og plan i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20180504 04.05.2018 Inngående brev Oppstart forvaltningsrunde 1 av FKB, AR5 og plan i Midtre Gauldal kommune Kartverket eiendomsdivisjonen
2018/2 20180212 12.02.2018 Inngående brev FDV-årsmøter for Norge digitalt/Geovekst Trøndelag og utsendt regnskap for kalenderåret 2017 Kartverket
2018/2 20180126 26.01.2018 Inngående brev Innkalling til Norge Digitalt og FDV-årsmøter vinter 2018 for kommuner i Trøndelag Kartverket
2018/2 20180104 04.01.2018 Inngående brev Varsel om aktivering av Norge Digitalt og BAAT bruker ifm. nytt kommunennummer, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2 20180102 02.01.2018 Inngående brev Nye BAAT-brukernavn i Norge digitalt pga. nye kommunenummer, Midtre Gauldal kommune Kartverket
Versjon:5.2.2.1