eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/194
:
Reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen - Fv632 - Asplan Viak
:
Anine Lillevik
:
Avsluttet
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/194 20200622 22.06.2020 Inngående brev Revidert plankart og sosifil Asplan Viak AS
2018/194 20200617 17.06.2020 Utgående brev Sosi-kontroll og oppdatert plankart - Kryssløsning Frøsetvegen Asplan Viak AS
2018/194 20191021 21.10.2019 Inngående brev Orientering i forbindelse med planvedtak - Reguleringsplan for Kryssløsning Frøsetvegen - TrønderEnergi Trønderenergi AS
2018/194 20191001 01.10.2019 Utgående brev Sosikontroll av fil reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen ASPLAN VIAK AS
2018/194 20190912 12.09.2019 Utgående brev Planvedtak - 50272018002 - Reguleringsplan for Kryssløsning Frøsetvegen Alf Oddbjørn Randen m.fl.
2018/194 20190911 11.09.2019 Utgående brev Annonse - Kunngjøring av vedtak - Reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen TRØNDERBLADET AS m.fl.
2018/194 20190311 11.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding - Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn jf. pbl § 5-2 Kartverket
2018/194 20190808 08.08.2019 Saksframlegg/innstilling 5027_2018002_Rp_Kryssløsning_Frøsetvegen_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK
2018/194 20190308 08.03.2019 Utgående brev Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/194 20190118 18.01.2019 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan for kryssløsning Frøsetvegen - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/194 20190109 09.01.2019 Inngående brev Uttalelse - Offentlig ettersyn reguleringsplan for kryssløsning Frøsetvegen Bane Nor SF
2018/194 20181220 20.12.2018 Inngående brev NVEs uttalelse til reguleringsplan for kryssløsning for Fv. 632 i Midtre Gauldal kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/194 20181217 17.12.2018 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev - reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen - Midtre Gauldal kommune Mattilsynet
2018/194 20181217 17.12.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - reguleringsplan, kryssløsning Frøsetvegen i Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/194 20181212 12.12.2018 Inngående brev Uttalelse - Reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2018/194 20181210 10.12.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen - Statnett Statnett SF
2018/194 20181210 10.12.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for kryssløsning Frøsetvegen, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2018/194 20181207 07.12.2018 Utgående brev Høringsbrev - berørte myndigheter - reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/194 20181210 10.12.2018 Utgående brev HØRINGSBREV - Naboer - Reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen Knut Gunnar Frøseth m.fl.
2018/194 20181207 07.12.2018 Utgående brev Kunngjøringsannonse GAULDALSPOSTEN AS
2018/194 20181206 06.12.2018 Utgående brev Tilbakemelding - supplerende materiale - planbestemmelser og planbeskrivelse - Kryssløsning Frøsetvegen Asplan Viak AS
2018/194 20181206 06.12.2018 Inngående brev Supplerende materiale - planbestemmelser og planbeskrivelse - Kryssløsning Frøsetvegen Asplan Viak AS
2018/194 20181112 12.11.2018 Utgående brev Mangelbrev - Kryssløsning Frøsetvegen ASPLAN VIAK AS
2018/194 20181112 12.11.2018 Utgående brev Melding om vedtak - 1. gangs behandling - reguleringsplan Kryssløsning Frøsetvegen ASPLAN VIAK AS
2018/194 20181106 06.11.2018 Saksframlegg/innstilling 50272018002_Rp_Kryssløsning Frøsetvegen_1gangsbehandling_Høring
2018/194 20180618 18.06.2018 Inngående brev Supplerende materiale - Planforslag kryssløsning Frøsetvegen - Fv 632 Asplan Viak AS
2018/194 20180529 29.05.2018 Utgående brev Mangelbrev vedrørende mottatt reguleringsplanforslag - kryssløsning Frøsetvegen - FV 632 ASPLAN VIAK AS
2018/194 20180418 18.04.2018 Inngående brev Vedrørende - Innsending av komplett planforslag - Kryssløsning Frøsetvegen Asplan Viak
2018/194 20180418 18.04.2018 Inngående brev Innsending av komplett planforslag - Kryssløsning Frøsetvegen Asplan Viak
2018/194 20180227 27.02.2018 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse - varsel om planoppstart - regulering av kryssløsning Frøsetvegen - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/194 20180201 01.02.2018 Utgående brev Oppmåling av eiendomsgrenser FV 6562 i Midtre Gauldal kommune STATENS VEGVESEN
2018/194 20180201 01.02.2018 Inngående brev Varsling om planoppstart - regulering av kryssløsning Frøsetvegen Asplan Viak AS
2018/194 20180130 30.01.2018 Utgående brev Møtereferat oppstartsmøte - Kryssløsning Frøsetvegen - Fv632 - Asplan Viak Asplan Viak
2018/194 20180119 19.01.2018 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - Kryssløsning Frøsetvegen - Fv632 Asplan Viak
Versjon:5.2.2.1