eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/524
:
5027_2018001_Rp_E6 Ulsberg_Vindåsliene_ostlig
:
Ola Hage
:
Under behandling
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/524 20200116 16.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé - planID 50272018001 - SLUTTVEDTAK FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/524 20191125 25.11.2019 Inngående brev Vedtatt plan - E6 Prestteigen-Gylland Nye Veier AS
2018/524 20191115 15.11.2019 Inngående brev SV: Møte med NVE og FMT Nye Veier AS
2018/524 20191003 03.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - planbehandling - detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé - planID 50272018001 - merknadsbehandling og sluttvedtak NYE VEIER AS
2018/524 20190919 19.09.2019 Inngående brev Oversendelse før 2.gangs behandling Nye Veier AS
2018/524 20190906 06.09.2019 Inngående brev Vedr. 18-107078-24 - Rettelse i omtale av krysstype på Ulsberg Statens vegvesen
2018/524 20190905 05.09.2019 Inngående brev E6 Ulsberg-Vindåsliene. Fravikssøknader N100 og N500 Statens vegvesen
2018/524 20190830 30.08.2019 Inngående brev Europaveg 6 i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner - Delvis trekking av innsigelser vedrørende reguleringsplan ny E6 Ulsberg - Vindåsliene Statens vegvesen
2018/524 20190822 22.08.2019 Inngående brev Referat fra møte om innsigelser/fravik - E6 Ulsberg - Vindåsliene Statens vegvesen - Region midt
2018/524 20190821 21.08.2019 Inngående brev Videre behandling E6 Ulsberg - Vindåsliene Nye Veier AS
2018/524 20190823 23.08.2019 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé - planID 50272018001 - merknadsbehandling og sluttvedtak
2018/524 20190719 19.07.2019 Inngående brev Innspill - Høring. 31.05.2019 nye E6 Ulsberg - Vindåsliene Arne Egil og Anita B. Gunnes
2018/524 20190711 11.07.2019 Inngående brev E6 Ulsberg - Vindåsliene - Oppfølging av innsigelsesvarsel fra Bane NOR SF BANE NOR SF
2018/524 20190708 08.07.2019 Inngående brev Fwd: E6 Ulsberg - Vindåsliene. Oppfølging av innsigelsesvarsel fra Bane NOR Nye Veier AS
2018/524 20190705 05.07.2019 Inngående brev E6 Ulsberg - Vindåsliene. Oppfølging av innsigelsesvarsel fra Bane NOR Nye Veier AS
2018/524 20190705 05.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på at Nye Veier AS kan svare ut innsigelsespunkter Nye Veier AS
2018/524 20190704 04.07.2019 Inngående brev Møte mellom Nye Veier og Bane NOR den 26. juni 2019 BANE NOR SF
2018/524 20190704 04.07.2019 Inngående brev E6 Ulsberg - Vindåsliene - Tilbakemelding på forslag fra Nye Veier AS Statens vegvesen - Region midt
2018/524 20190703 03.07.2019 Inngående brev Behandling av merknader E6 Ulsberg - Vindåsliene Nye Veier AS
2018/524 20190614 14.06.2019 Inngående brev E6 Ulsberg - Vindåsliene - Svar på innsigelsesvarsel fra Statens Vegvesen Nye Veier AS
2018/524 20190611 11.06.2019 Inngående brev Samordnet uttalelse til reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindålsliene - Rennebu og Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/524 20190604 04.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu kommuner Trøndelag fylkeskommune
2018/524 20190603 03.06.2019 Inngående brev Reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene -fylkekommunens uttalelse Trøndelag fylkeskommune
2018/524 20190603 03.06.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - E6 Soknedal sør (Vindalsliene - Ulsberg) angående viltoverganger/viltunderganger Alle hjorteviltvald i Midtre Gauldal kommune
2018/524 20190528 28.05.2019 Inngående brev Fristutsettelse - Reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindålsliene Nye veier AS
2018/524 20190528 28.05.2019 Inngående brev Fristutsettelse - Reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindålsliene Fylkesmannen i Trøndelag
2018/524 20190527 27.05.2019 Inngående brev Innsigelse Reguleringsplan - E6 Ulsberg-Vindåsliene Ola Østhus
2018/524 20190524 24.05.2019 Inngående brev Vedr. 18-02498-4 - Uttalelse til varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan - E6 Ulsberg - Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner Direktoratet for mineralforvaltning
2018/524 20190523 23.05.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for ny E6 på strekningen Ulsberg - Vindåsliene BANE NOR SF
2018/524 20190522 22.05.2019 Inngående brev Uttalelse- reguleringsplan - ny E6 mellom Ulsberg - Vindåsliene - Rennebu og Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/524 20190514 14.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelser E6 Ulsberg - Vindåsliene Nye veier AS
2018/524 20190514 14.05.2019 Inngående brev Innspill - E6 Ulsberg-Vindåsliene - gbnr 130/3 - Ola Østhus Ola Østhus
2018/524 20190429 29.04.2019 Inngående brev SV: Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn jf. pbl § 5-2 – Midtre Gauldal kommune Kartverket Trøndelag
2018/524 20190409 09.04.2019 Inngående brev Dokumenter til offentlig ettersyn - 5027_2018001_Rp_E6 Ulsberg_Vindåsliene_ostlig Nye veier
2018/524 20190408 08.04.2019 Inngående brev Innspill vedrørende E6 - Ulsberg - Vindalsliene - østre trase Geir Roar Moseng og Solfrid Hage
2018/524 20190402 02.04.2019 Inngående brev SV: Vilkår regplan Ulsberg - Vindåsliene Nye Veier AS
2018/524 20190401 01.04.2019 Inngående brev Vilkår regplan Ulsberg - Vindåsliene Nye Veier AS
2018/524 20190325 25.03.2019 Utgående brev Melding om prosessuell beslutning - Detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé (planID: 50272018001) NYE VEIER AS
2018/524 20190319 19.03.2019 Saksframlegg/innstilling 5027_2018001_Rp_E6_Ulsberg_Vindåsliene_1gangsbehandling
2018/524 20190306 06.03.2019 Inngående brev Reguleringsplandokumenter E6 Ulsberg-Vindåsliene Nye Veier AS
2018/524 20190228 28.02.2019 Inngående brev Behandling av reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene Nye veier AS
2018/524 20181129 29.11.2018 Inngående brev Referat fra ekstern samarbeidsgruppemøte E6 sør - 021118 Nye Veier AS
2018/524 20180823 23.08.2018 Utgående brev Melding om vedtak - fastsetting av planprogram for reguleringsplanen for E6 Ulsberg-Vindåsliene, østlig trasé (planID: 50272018001) Nye Veier AS
2018/524 20180807 07.08.2018 Saksframlegg/innstilling 5027_2018001_fastsetting_planprogram_E6_Ulsberg_Vindåsliene_ostlig
2018/524 20180706 06.07.2018 Inngående brev Oversendelse av merknader/merknadsbehandling - Planprogram E6 Ulsberg - Vindåsliene Nye veier
2018/524 20180704 04.07.2018 Inngående brev MELDING OM POLITISK VEDTAK - 2017006 - REGULERINGSPLAN FOR E6 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Rennebu kommune
2018/524 20180702 02.07.2018 Inngående brev Oversendelse - Kommentar Detaljreguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene - Per Eilif Ekle Nye veier AS
2018/524 20180619 19.06.2018 Inngående brev Kopi av: Utarbeidet planprogram til offentlig ettersyn for E6 Ulsberg - Vindåsliene i Rennebu og Midtre-Gauldal kommune - Merknadsfrist 20.06.2018 Trøndelag fylkeskommune
2018/524 20180614 14.06.2018 Inngående brev E6 Ulsberg-Vindåsliene - Uttalelse om planprogram til offentlig ettersyn - sendt fra Bane NOR SF Bane Nor SF
2018/524 20180502 02.05.2018 Inngående brev E6 Ulsberg Vindåsliene - planprogram Sweco Norge As
2018/524 20180502 02.05.2018 Inngående brev E6 Ulsberg Vindåsliene - planprogram Sweco Norge As
2018/524 20180215 15.02.2018 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - privat reguleringsplanarbeid - R6 Ulsberg-Vindåsliene, østlig trasé Sweco Norge AS
Versjon:5.2.2.1