eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/765
:
5027_2018009_RP_ Miljøgate - Soknedal Sentrum
:
Siri Solem
:
Under behandling
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/765 20190514 14.05.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - status i prosjektet og utkast plan og profiltegninger Rambøll Norge AS
2018/765 20190509 09.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Nytt varsel om utvidelse av planområde detaljregulering Miljøgate i Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/765 20190508 08.05.2019 Inngående brev Uttalelse - utvidelse av planområde for detaljreguleringsplan for Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/765 20190430 30.04.2019 Inngående brev NVEs innspill til varsel om oppstart / nytt varsel om utvidelse av planområde - Detaljreguleringsplan for miljøgate i Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/765 20190412 12.04.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - revidert møtereferat Rambøll Norge AS
2018/765 20190412 12.04.2019 Utgående brev Annonse - nytt varsel om oppstart Trønderbladet m.fl.
2018/765 20190322 22.03.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - revidert møtereferat Rambøll v/Erik Ditlefsen
2018/765 20190321 21.03.2019 Inngående brev Foreløpige C - tegninger og eventuell kryss i Soknedal sentrum Rambøll v/Erik Ditlefsen
2018/765 20190307 07.03.2019 Utgående brev Invitasjon til arbeidsmøte ang. Reguleringsplan for Miljøgate Soknedal sentrum Fylkesmannen i Trøndelag
2018/765 20190306 06.03.2019 Inngående brev SV: Merknad miljøgate Soknedal sentrum Coop Oppdal v/Morten Stulen
2018/765 20190305 05.03.2019 Utgående brev Arbeidsmøte - reguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum Idar Lillebo m.fl.
2018/765 20190226 26.02.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - Premisser for prosjektering av veg Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20190220 20.02.2019 Inngående brev Oversendelse Soknedal: Varsel om utvidelse av planområdet Rambøll Norge AS
2018/765 20190221 21.02.2019 Utgående brev Varsel om utvidelse av planområde detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum, Midtre Gauldal kommune RAMBØLL NORGE AS v/Erik Ditlefsen m.fl.
2018/765 20190220 20.02.2019 Utgående brev Annonse - fornyet varsel om oppstart Gauldalsposten m.fl.
2018/765 20190220 20.02.2019 Inngående brev Til orientering - Tilbud på forprosjekt på Hov gang og sykkelvegbru Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20190214 14.02.2019 Inngående brev Premisser for prosjektering av veg - Soknedal sentrum Rambøll Norge AS
2018/765 20190211 11.02.2019 Inngående brev Ang. utvidelse av planområde for Miljøgate i Soknedal sentrum Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20190128 28.01.2019 Inngående brev Innspill - planoppstart Miljøgate Soknedal sentrum - Soknedal eiendom AS Soknedal eiendom AS
2018/765 20190124 24.01.2019 Inngående brev Ang. utvidelse av planområde for Miljøgate i Soknedal sentrum Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20190116 16.01.2019 Inngående brev Råutkast planbeskrivelse - Miljøgate - Soknedal Sentrum Rambøll Norge AS
2018/765 20190116 16.01.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - prosjektering av veg (teknisk plan) Rambøll Norge AS
2018/765 20190102 02.01.2019 Inngående brev Innspill - planoppstart Miljøgate Soknedal sentrum - Soknedal sparebank Soknedal sparebank
2018/765 20190102 02.01.2019 Inngående brev Innspill - planoppstart Miljøgate Soknedal sentrum - Coop Oppdal SA Coop Oppdal SA
2018/765 20181220 20.12.2018 Inngående brev NVEs uttalelse til melding om oppstart av planarbeid for miljøgate i Soknedal sentrum NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/765 20181218 18.12.2018 Inngående brev Uttalelse - varsel om planoppstart for detaljregulering for Miljøgate Sokndal sentrum - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/765 20181213 13.12.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om planoppstart for Miljøgate Soknedal sentrum Bane Nor SF
2018/765 20181207 07.12.2018 Inngående brev Planomriss - SOSI - Miljøgate - Soknedal sentrum Rambøll
2018/765 20181206 06.12.2018 Inngående brev Uttalelse - Varsel om planoppstart - Reguleringsplan - Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20181205 05.12.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Miljøgate Soknedal sentrum i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2018/765 20181203 03.12.2018 Utgående brev Oversendelse av plandatagrunnlag for reguleringsarbeid, uttrekk fra kommunens planregister/arkiv pr. 22.11.2018 Rambøll Norge
2018/765 20181127 27.11.2018 Inngående brev Soknedal sentrum: Dokumenter til oppstart Rambøll Norge AS
2018/765 20181129 29.11.2018 Utgående brev Varsel om planoppstart for Miljøgate Soknedal sentrum, Midtre Gauldal kommune SOKNEDAL EIENDOM AS m.fl.
2018/765 20181127 27.11.2018 Utgående brev Annonse - varsel om oppstart Trønderbladet m.fl.
2018/765 20181115 15.11.2018 Inngående brev KU-plikt - vurdering Rambøll AS
2018/765 20181115 15.11.2018 Utgående brev Invitasjon til møte angående Reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Soknedal sentrum m.m Jenny Skjellnes m.fl.
2018/765 20181113 13.11.2018 Utgående brev Ettersendelse av oppdatert matrikkelinformasjon Soknedal sentrum for reguleringsplanarbeider pr. 12.11.2018 Rambøll Norge
2018/765 20181109 09.11.2018 Utgående brev Tilrettelegging av ortofoto for konsulent ifm. reguleringsarbeider Soknedal sentrum Rambøll Norge
2018/765 20181107 07.11.2018 Inngående brev Kartdata og pris - 5027_2018009_RP_ Gang- og sykkelvei i Soknedal sentrum m.m. Rambøll
2018/765 20181128 28.11.2018 Utgående brev Oppdatert referat_01_ Soknedal.doc Rambøll v/Erik Ditlefsen
2018/765 20181023 23.10.2018 Inngående brev Soknedal sentrum - referat, revidert framdriftsplan og forslag til kontrakt Rambøll
2018/765 20180920 20.09.2018 Inngående brev Fwd: oppstart av reguleringsplan Soknedal sentrum Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20180309 09.03.2018 Inngående brev Referat (2) fra møte mellom Statens Vegvesen, Sør - Trøndelag Fylkeskommune og Midtre Gauldal kommune 05-03-2018 Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20180308 08.03.2018 Inngående brev Referat (1) fra møte mellom Statens Vegvesen, Sør - Trøndelag Fylkeskommune og Midtre Gauldal kommune 05-03-2018 Statens Vegvesen v/Klemetsaune Jon Arne
2018/765 20180309 09.03.2018 Saksframlegg/innstilling Soknedal Sentrum - Oppstart av ny reguleringsplan for deler av dagens E6
Versjon:5.2.2.1