eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/765
:
5027_2018009_RP_ Miljøgate - Soknedal sentrum
:
Ola Hage
:
Under behandling
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/765 20200305 05.03.2020 Inngående brev Prisoverslag erverv av kantareal lang E6 gjennom Soknedal Rambøll Norge As
2018/765 20200305 05.03.2020 Inngående brev Innsigelser imøtekommet - detaljregulering for Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/765 20200305 05.03.2020 Saksframlegg/innstilling 2. gangs behandling - Endelig vedtak - Detaljregulering - Miljøgate Soknedal sentrum
2018/765 20200303 03.03.2020 Utgående brev Ang. innsigelse til detaljregulering av Miljøgate Soknedal sentrum FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/765 20200227 27.02.2020 Inngående brev Presisering av løsning for myke trafikanter - Miljøgate i Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oversendelse av innspill til Rambøll etter høringsperioden RAMBØLL NORGE AS
2018/765 20200120 20.01.2020 Inngående brev Høringssvar - Miljøgate Soknedal sentrum Næringsforeningen i Trondheimsregionen
2018/765 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innsigelser, merknader og kommentarer til detalregulering for Miljøgate Soknedal Sentrum plan ID 50272018009 Soknedal innkjøpslag SA
2018/765 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innspill - Miljøgate soknedal sentrum Aarhaugs bilverksted AS
2018/765 20200122 22.01.2020 Utgående brev Re: Høringsfrist miljøgate Soknedal sentrum Solem Siri
2018/765 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse med innsigelser - detaljregulering for Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/765 20200115 15.01.2020 Inngående brev Innsigelse på forslag til ny reguleringsplan miljøgate Soknedal sentrum YX Soknedal bensin AS
2018/765 20200110 10.01.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Miljøgate i Soknedal sentrum i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2018/765 20200110 10.01.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - Miljøgate - Soknedal sentrum - Ungdomsrådet Ungdomsrådet i Midtre Gauldal
2018/765 20200110 10.01.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - Detaljregulering miljøgate Soknedal sentrum- Midtre Gauldal kommune - planid 20180009 Mattilsynet
2018/765 20200110 10.01.2020 Inngående brev Merknader til miljøgate - Soknedal sentrum Odd Nyberg
2018/765 20200103 03.01.2020 Inngående brev NVEs innspill til Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Miljøgate Soknedal sentrum, planID 5027 2018009 - Midtre Gauldal kommune NVE
2018/765 20200103 03.01.2020 Inngående brev Høringsinnspill planID 5027 2018009 - Miljøgate Soknedal sentrum Coop Oppdal SA
2018/765 20191218 18.12.2019 Utgående brev Status- og avklaringsmøte - Soknedal sentrum - endelig referat STATENS VEGVESEN m.fl.
2018/765 20191216 16.12.2019 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering Soknedal sentrum - Kristin og Bjørnar Eidsmo Kristin og Bjørnar Eidsmo
2018/765 20191212 12.12.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring - Detaljregulering Miljøgate Soknedal sentrum, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2018/765 20191210 10.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på høring og offentlig ettersyn - Korrigerte reguleringsbestemmelser - Detaljregulering Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune - PlanID5027 2018009 Statens vegvesen
2018/765 20191205 05.12.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse - Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Miljøgate Soknedal sentrum Bane NOR SF
2018/765 20191204 04.12.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - detaljregulering for miljøgata i Soknedal Sentrum - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/765 20191203 03.12.2019 Inngående brev Merknad og innspill til plandokument - Soknedal sentrum - Soknedal sparebank Soknedal sparebank
2018/765 20191126 26.11.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Miljøgate Soknedal sentrum - PlanID 5027 2018009 Bane NOR SF
2018/765 20191205 05.12.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Miljøgate Soknedal sentrum - planID5027 2018009 Aase Bjerkset m.fl.
2018/765 20191122 22.11.2019 Inngående brev Vedr. 18-260005-8 - Tilbakemelding på høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune - PlanID5027 2018009 Statens vegvesen
2018/765 20191120 20.11.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Miljøgate Soknedal sentrum - planID5027 2018009 Allskog SA m.fl.
2018/765 20191108 08.11.2019 Utgående brev Status- og avklaringsmøte - Soknedal sentrum - referat til gjennomlesing STATENS VEGVESEN m.fl.
2018/765 20191030 30.10.2019 Inngående brev Grunnervervskart som viser belag av privat eiendom Solem Siri
2018/765 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - detaljregulering for Miljøgate Soknedal sentrum (planID: 2018009) - 1. gangs behandling
2018/765 20190924 24.09.2019 Inngående brev Planforslag for Soknedal sentrum Rambøll
2018/765 20190701 01.07.2019 Inngående brev Endelig møtereferat avklaringsmøte med Coop 12.06.19 Rambøll Norge AS
2018/765 20190604 04.06.2019 Inngående brev Reguleringsplan Soknedal sentrum - referat fra avklaringsmøte 030619 Rambøll Norge AS
2018/765 20190529 29.05.2019 Utgående brev Reguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20190521 21.05.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - utkast til reguleringsplan Rambøll Norge AS
2018/765 20190514 14.05.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - status i prosjektet og utkast plan og profiltegninger Rambøll Norge AS
2018/765 20190509 09.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Nytt varsel om utvidelse av planområde detaljregulering Miljøgate i Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/765 20190508 08.05.2019 Inngående brev Uttalelse - utvidelse av planområde for detaljreguleringsplan for Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/765 20190529 29.05.2019 Utgående brev Fremdrift reguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum Rambøll v/Erik Ditlefsen
2018/765 20190430 30.04.2019 Inngående brev NVEs innspill til varsel om oppstart / nytt varsel om utvidelse av planområde - Detaljreguleringsplan for miljøgate i Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/765 20190415 15.04.2019 Utgående brev Nytt varsel om utvidelse av planområde detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum RAMBØLL NORGE AS m.fl.
2018/765 20190412 12.04.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - revidert møtereferat Rambøll Norge AS
2018/765 20190412 12.04.2019 Utgående brev Annonse - nytt varsel om oppstart Trønderbladet m.fl.
2018/765 20190322 22.03.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - revidert møtereferat Rambøll v/Erik Ditlefsen
2018/765 20190321 21.03.2019 Inngående brev Foreløpige C - tegninger og eventuell kryss i Soknedal sentrum Rambøll v/Erik Ditlefsen
2018/765 20190307 07.03.2019 Utgående brev Invitasjon til arbeidsmøte ang. Reguleringsplan for Miljøgate Soknedal sentrum Fylkesmannen i Trøndelag
2018/765 20190306 06.03.2019 Inngående brev SV: Merknad miljøgate Soknedal sentrum Coop Oppdal v/Morten Stulen
2018/765 20190305 05.03.2019 Utgående brev Arbeidsmøte - reguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum Idar Lillebo m.fl.
2018/765 20190226 26.02.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - Premisser for prosjektering av veg Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20190220 20.02.2019 Inngående brev Oversendelse Soknedal: Varsel om utvidelse av planområdet Rambøll Norge AS
2018/765 20190221 21.02.2019 Utgående brev Varsel om utvidelse av planområde detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum, Midtre Gauldal kommune RAMBØLL NORGE AS v/Erik Ditlefsen m.fl.
2018/765 20190220 20.02.2019 Utgående brev Annonse - fornyet varsel om oppstart Gauldalsposten m.fl.
2018/765 20190220 20.02.2019 Inngående brev Til orientering - Tilbud på forprosjekt på Hov gang og sykkelvegbru Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20190214 14.02.2019 Inngående brev Premisser for prosjektering av veg - Soknedal sentrum Rambøll Norge AS
2018/765 20190211 11.02.2019 Inngående brev Ang. utvidelse av planområde for Miljøgate i Soknedal sentrum Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20190128 28.01.2019 Inngående brev Innspill - planoppstart Miljøgate Soknedal sentrum - Soknedal eiendom AS Soknedal eiendom AS
2018/765 20190124 24.01.2019 Inngående brev Ang. utvidelse av planområde for Miljøgate i Soknedal sentrum Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20190116 16.01.2019 Inngående brev Råutkast planbeskrivelse - Miljøgate - Soknedal Sentrum Rambøll Norge AS
2018/765 20190116 16.01.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - prosjektering av veg (teknisk plan) Rambøll Norge AS
2018/765 20190102 02.01.2019 Inngående brev Innspill - planoppstart Miljøgate Soknedal sentrum - Soknedal sparebank Soknedal sparebank
2018/765 20190102 02.01.2019 Inngående brev Innspill - planoppstart Miljøgate Soknedal sentrum - Coop Oppdal SA Coop Oppdal SA
2018/765 20181220 20.12.2018 Inngående brev NVEs uttalelse til melding om oppstart av planarbeid for miljøgate i Soknedal sentrum NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/765 20181218 18.12.2018 Inngående brev Uttalelse - varsel om planoppstart for detaljregulering for Miljøgate Sokndal sentrum - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/765 20181213 13.12.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om planoppstart for Miljøgate Soknedal sentrum Bane Nor SF
2018/765 20181207 07.12.2018 Inngående brev Planomriss - SOSI - Miljøgate - Soknedal sentrum Rambøll
2018/765 20181206 06.12.2018 Inngående brev Uttalelse - Varsel om planoppstart - Reguleringsplan - Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20181205 05.12.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Miljøgate Soknedal sentrum i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2018/765 20181203 03.12.2018 Utgående brev Oversendelse av plandatagrunnlag for reguleringsarbeid, uttrekk fra kommunens planregister/arkiv pr. 22.11.2018 Rambøll Norge
2018/765 20181127 27.11.2018 Inngående brev Soknedal sentrum: Dokumenter til oppstart Rambøll Norge AS
2018/765 20181129 29.11.2018 Utgående brev Varsel om planoppstart for Miljøgate Soknedal sentrum, Midtre Gauldal kommune SOKNEDAL EIENDOM AS m.fl.
2018/765 20181127 27.11.2018 Utgående brev Annonse - varsel om oppstart Trønderbladet m.fl.
2018/765 20181115 15.11.2018 Inngående brev KU-plikt - vurdering Rambøll AS
2018/765 20181115 15.11.2018 Utgående brev Invitasjon til møte angående Reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Soknedal sentrum m.m Jenny Skjellnes m.fl.
2018/765 20181113 13.11.2018 Utgående brev Ettersendelse av oppdatert matrikkelinformasjon Soknedal sentrum for reguleringsplanarbeider pr. 12.11.2018 Rambøll Norge
2018/765 20181109 09.11.2018 Utgående brev Tilrettelegging av ortofoto for konsulent ifm. reguleringsarbeider Soknedal sentrum Rambøll Norge
2018/765 20181107 07.11.2018 Inngående brev Kartdata og pris - 5027_2018009_RP_ Gang- og sykkelvei i Soknedal sentrum m.m. Rambøll
2018/765 20181128 28.11.2018 Utgående brev Oppdatert referat_01_ Soknedal.doc Rambøll v/Erik Ditlefsen
2018/765 20181023 23.10.2018 Inngående brev Soknedal sentrum - referat, revidert framdriftsplan og forslag til kontrakt Rambøll
2018/765 20180920 20.09.2018 Inngående brev Fwd: oppstart av reguleringsplan Soknedal sentrum Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20180309 09.03.2018 Inngående brev Referat (2) fra møte mellom Statens Vegvesen, Sør - Trøndelag Fylkeskommune og Midtre Gauldal kommune 05-03-2018 Statens vegvesen - Region midt
2018/765 20180308 08.03.2018 Inngående brev Referat (1) fra møte mellom Statens Vegvesen, Sør - Trøndelag Fylkeskommune og Midtre Gauldal kommune 05-03-2018 Statens Vegvesen v/Klemetsaune Jon Arne
2018/765 20180309 09.03.2018 Saksframlegg/innstilling Soknedal Sentrum - Oppstart av ny reguleringsplan for deler av dagens E6
Versjon:5.2.2.1