eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/2396
:
Audhild Bjerke
:
Under behandling
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/2396 20220815 15.08.2022 Inngående brev Høringsuttalelse detaljregulering Hov Sokna IL EPHORTE
2018/2396 20220815 15.08.2022 Inngående brev Svar på høring Hanne Marie Storrø og Knut Krokann EPHORTE
2018/2396 20220810 10.08.2022 Inngående brev Høringssvar til detaljreguleringsplan for Hov Jens Anders og Åse Samdal EPHORTE
2018/2396 20220727 27.07.2022 Inngående brev Høringssvar til detaljreguleringsplan for Hov - Soknedal Den norske kirke EPHORTE
2018/2396 20220720 20.07.2022 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering av Hov - Soknedal - Midtre Gauldal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2018/2396 20220715 15.07.2022 Inngående brev Vedr. 202018564-7 - Fylkeskommunens uttalelse - detaljregulering av Hov 134/2 m.fl. (ny høring) - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2018/2396 20220630 30.06.2022 Inngående brev Offentlig ettersyn - Detaljregulering av Hov gnr. 134 bnr 2 mfl. planid 50272018005 NVE EPHORTE
2018/2396 20220628 28.06.2022 Inngående brev Uttalelse uten merknad til høring av reguleringsplan for Hov i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTE
2018/2396 20220623 23.06.2022 Inngående brev Uttalelse til høring - Detaljregulering av Hov - PlanID 50272018005 - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen EPHORTE
2018/2396 20220613 13.06.2022 Utgående brev Høringsbrev - detaljregulering av Hov ADVOKAT BJØRN HOVSTAD m.fl. EPHORTE
2018/2396 20220525 25.05.2022 Inngående brev Planid: 50272018005, detaljreguleringsplan for Hov - gbnr 134/2 m.fl. Plankontoret EPHORTE
2018/2396 20220524 24.05.2022 Inngående brev Revidert plankart - detaljregulering Hov Audhild Bjerke EPHORTE
2018/2396 20220523 23.05.2022 Inngående brev Reviderte bestemmelser 23.05.2022 Audhild Bjerke EPHORTE
2018/2396 20220426 26.04.2022 Inngående brev Eposter til/fra fylkeskommunen vedr. arkeologisk feltrapport Audhild Bjerke EPHORTE
2018/2396 20220412 12.04.2022 Inngående brev Vedr. 201859833-14 - Midtre Gauldal kommune - Reguleringsplan for Hov i Soknedal. Uttalelse med handlingsalternativer etter arkeologisk registrering Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2018/2396 20220323 23.03.2022 Inngående brev Merknader til detaljreguleringsplan Hov Knut Krokann EPHORTE
2018/2396 20220524 24.05.2022 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering Hov - revidert planforslag etter høring og offentlig ettersyn EPHORTE
2018/2396 20220113 13.01.2022 Inngående brev Trekking av innsigelse - reguleringsplan - Hov STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2018/2396 20210624 24.06.2021 Utgående brev Notat vedrørende reguleringen på Hov STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2018/2396 20210624 24.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding etter møte 16.6.2021 - Reguleringsplan - detaljregulering av Hov - Soknedal - Midtre Gauldal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2018/2396 20201005 05.10.2020 Inngående brev Innspill fra Nidaros biskop til detaljreguleringen for Hov i Soknedal Den Norske Kirke EPHORTE
2018/2396 20200929 29.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - detaljregulering for Hov i Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2018/2396 20200817 17.08.2020 Inngående brev Vedr forslag til detaljregulering for Hov bnr 134/3 mfl Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo EPHORTE
2018/2396 20200807 07.08.2020 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering for Hov - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2018/2396 20200807 07.08.2020 Inngående brev UTTALELSE TIL MOTTATT HØRING - DETALJREGULERING FOR HOV (50272018005) - MIDTRE GAULDAL KOMMUNE MATTILSYNET EPHORTE
2018/2396 20200804 04.08.2020 Inngående brev Svar på høringsbrev - detaljregulering for Hov ReMidt IKS EPHORTE
2018/2396 20200721 21.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring av detaljregulering for Hov - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen EPHORTE
2018/2396 20200716 16.07.2020 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hov - Planid 50272018005 - Midtre Gauldal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE EPHORTE
2018/2396 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om utsatt høringsfrist - detaljregulering Hov TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2018/2396 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hov i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTE
2018/2396 20200702 02.07.2020 Inngående brev Vedr detaljregulering for Hov i Midtre Gauldal kommune - behov for utvidet høringsfrist Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2018/2396 20200626 26.06.2020 Utgående brev Høringsbrev - 50272018005 Detaljregulering for Hov Knut Krokann m.fl. EPHORTE
2018/2396 20200626 26.06.2020 Inngående brev VS: Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal kommune Statens kartverk EPHORTE
2018/2396 20200622 22.06.2020 Utgående brev Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal kommune Statens kartverk EPHORTE
2018/2396 20200520 20.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak - planbehandling - detaljregulering Hov (planID 50272018005) - 1. gangs behandling.pdf Norconsult AS EPHORTE
2018/2396 20200519 19.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - planbehandling - detaljregulering Hov (planID: 50272018005) - 1. gangs behandling NORCONSULT AS EPHORTE
2018/2396 20200406 06.04.2020 Inngående brev Oversendelse av endra plandokumenter - Detaljregulering Hov Norconsult AS EPHORTE
2018/2396 20200318 18.03.2020 Inngående brev Detaljregulering Hov - plankart med rutenett Norconsult AS EPHORTE
2018/2396 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - detaljregulering Hov (planID: 50272018005) - 1. gangs behandling EPHORTE
2018/2396 20190827 27.08.2019 Inngående brev Detaljregulering Hov - oversendelse av dokumenter - 2 Norconsult AS EPHORTE
2018/2396 20190827 27.08.2019 Inngående brev Detaljregulering Hov - oversendelse av dokumenter - 1 Norconsult AS EPHORTE
2018/2396 20190228 28.02.2019 Utgående brev Detaljregulering Hov i Midtre Gauldal kommune - tilbakemelding på mail datert 26.02.2019 NORCONSULT AS EPHORTE
2018/2396 20190227 27.02.2019 Inngående brev Hov - planprogram Norconsult AS EPHORTE
2018/2396 20190226 26.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak - fastsetting av planprogram - reguleringsplanen for Hov (planId: 50272018005) NORCONSULT AS EPHORTE
2018/2396 20190204 04.02.2019 Saksframlegg/innstilling 5027_2018005_fastsetting_planprogram_Rp_Hov EPHORTE
2018/2396 20181107 07.11.2018 Inngående brev Detaljregulering Hov - oversendelse til behandling - forslag til planprogram med vedlegg Norconsult AS, Plan og arkitektur EPHORTE
2018/2396 20180831 31.08.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til oppstart og planprogram - detaljregulering av Hov - Soknedal i Midtre Gauldal kommune - Varsel om arkeologisk registrering m/kostnadsoverslag Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2018/2396 20180821 21.08.2018 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart og planprogram - reguleringsplan - detaljregulering av Hov - Soknedal Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE
2018/2396 20180710 10.07.2018 Inngående brev Utlegging kommunens vebside - Detaljregulering av Hov - Soknedal - Varsel oppstart planarbeid/Høring forslag til planprogram Norconsult AS EPHORTE
2018/2396 20180702 02.07.2018 Inngående brev Detaljregulering av Hov - Soknedal - Midtre Gauldal kommune - varsel oppstart planarbeid - høring forslag til planprogram Norconsult AS EPHORTE
2018/2396 20180629 29.06.2018 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering - Hov - deler av gbnr 134/1 - 134/2 - 134/3 - 134/18 - 134/20 - 134/28 - 134/30 -134/31 - 134/32 - 134/33 - 3000/11 Norconsult AS EPHORTE
2018/2396 20180625 25.06.2018 Inngående brev Referat oppstartsmøte Willy Wøllo EPHORTE
2018/2396 20180625 25.06.2018 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte - reguleringsplanen Hov Norconsult AS EPHORTE
2018/2396 20180611 11.06.2018 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte. Regulering Nye Hovsmoen m.fl. Norconsult AS EPHORTE