eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/3721
:
Reguleringsplan - Gammelvollia hyttefelt II
:
Bjørn Henrik Hellandsjø
:
Under behandling
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/3721 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - reguleringsendring for Gammelvollia hytteområde PLanID ... - merknadsbehandling og sluttvedtak
2018/3721 20200430 30.04.2020 Inngående brev ROS-analyse for detaljregulering for Gammelvollia II - revidert 300420 Allskog
2018/3721 20200430 30.04.2020 Inngående brev ROS-analyse for villrein ifm utvidelse av hyttefelt i Gammelvollia, Midtre Gauldal kommune Allskog
2018/3721 20200302 02.03.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - Gammelvollia hyttefelt II - PlanID 2018007 – Midtre Gauldal kommune Øyvind Bonesrønning m.fl.
2018/3721 20200302 02.03.2020 Inngående brev Uttalelse - detaljplan for Gammelvollia hyttefelt II - Midtre Gaudal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/3721 20200228 28.02.2020 Inngående brev Merknad til Reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt II (planID 2018007) Magnus Falch Aune
2018/3721 20200228 28.02.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til Detaljreguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt II i Midtre Gauldal kommune Nasjonalparkstyret for Forollhogna
2018/3721 20200213 13.02.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - Gammelvollia hyttefelt II - PlanID 5027 2018007 - Midtre Gauldal kommune Mattilsynet
2018/3721 20200210 10.02.2020 Inngående brev Merknad til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt II Miljøorganisasjonen grønn fremtid
2018/3721 20200207 07.02.2020 Inngående brev Villreinnemndas uttalelse til høring av reguleringsplan - Gammelvollia hyttefelt II - Midtre-Gauldal kommune, deres ref 2018/3721-17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/3721 20200205 05.02.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av planvedtak for Gammelvollia hyttefelt II i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2018/3721 20200203 03.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt II - planID5027 - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/3721 20200127 27.01.2020 Inngående brev Anmerkning til planbehandling av Gammelvollia hyttefelt II – planID5027 2018007 Katrine og Jens Erik Slagsvold
2018/3721 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Gammelvollia hyttefelt II SAMEDIGGI / SAMETINGET
2018/3721 20200121 21.01.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Kommentar - Gammelvollia hyttefelt II Bane NOR SF
2018/3721 20200121 21.01.2020 Inngående brev Fylkesveg 6556 (tidligere fv. 622) i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på høring av planforslag for Gammelvollia hyttefelt II - planID5027 2018007 Statens vegvesen
2018/3721 20200115 15.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - 1.gangs behandling - reguleringsplanendringer for Gammelvollia hyttefelt Allskog SA
2018/3721 20200117 17.01.2020 Utgående brev Høring etter planvedtak - Gammelvollia hyttefelt II - planID5027 2018007 Budal Bondelag v/Olav Svardal m.fl.
2018/3721 20191126 26.11.2019 Inngående brev Merknader vedr Gammelvollia Hyttefelt Advokatfirmaet Thallaug ANS
2018/3721 20200102 02.01.2020 Saksframlegg/innstilling Planbehandling 1. gang - Gammelvollia hyttefelt II - planID5027 2018007
2018/3721 20190423 23.04.2019 Inngående brev Oversendelse av sosi-filer - Gammelvollia II Allskog SA
2018/3721 20190412 12.04.2019 Inngående brev Detaljplanforslag Gammelvollia II hyttefelt Allskog SA m.fl.
2018/3721 20181116 16.11.2018 Inngående brev Gammelvollia hyttefelt II - uttalelse fra Villreinnemnda for Forollhogna Villreinnemnda for Forollhogna
2018/3721 20181115 15.11.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan - Gammelvollia hyttefelt II - Midtre-Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3721 20181113 13.11.2018 Inngående brev Ber om utsettelse av høringsfrist - Oppstart av regulering, Gammelvollia hyttefelt II Fylkesmannen i Hedmark
2018/3721 20181107 07.11.2018 Utgående brev Oversendelse av høringsliste, naboliste og referat fra oppstartsmøte - underskrevet - Reguleringsplan - Gammelvollia hyttefelt II Allskog
2018/3721 20181015 15.10.2018 Inngående brev Oppstart av detaljplan for Gammelvollia hyttefelt II i Midtre-Gauldal kommune Allskog SA
Versjon:5.2.2.1