eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/113
:
FDV-avtale 2019 - Geodata, Geovekst-samarbeid og Norge Digitalt
:
Roger Monsen
:
Avsluttet
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/113 20191219 19.12.2019 Inngående brev Bekreftelse fra Kartverket vedr. status for plandatabaser i Midtre Gauldal kommune høsten 2019 Kartverket
2019/113 20191219 19.12.2019 Utgående brev Vedlikeholdsskjema og status for plandata til Kartverket ifm. forvaltningsrunde 2-2019 for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20191219 19.12.2019 Inngående brev Oppsummering av regionalt verksted om DOK og kunnskapsgrunnlaget 11.11.2019 for Midtre Gauldal, Røros, Holtålen og Tydal kommuner Kartverket
2019/113 20191219 19.12.2019 Inngående brev Reduksjonsfaktor-tallene i Norge Digitalt og godtgjøring ihht. FDV-avtale, tilbakemelding for 4. kvartal 2019 Kartverket
2019/113 20191219 19.12.2019 Utgående brev Henvendelse vedr. bistand med plandatasett returnert fra Kartverket etter datakontroll i FDV-runde 2-2019 Norconsult Informasjonssystemer AS
2019/113 20191219 19.12.2019 Inngående brev Sentral FKB og frys av all redigeringstilgang på kommunens datasett ut år 2019 Kartverket
2019/113 20191212 12.12.2019 Inngående brev Matrikkelen og Sentral FKB stenger for oppdatering fra 13.12.2019 og ut året Norconsult Informasjonssystemer AS
2019/113 20191210 10.12.2019 Inngående brev Distribusjonsplan for kart og geodata - FKB-data i forbindelse med kommune- og regionreformen Kartverket
2019/113 20191205 05.12.2019 Inngående brev Kart og geodata - Foreløpige reduksjonsfaktor-tall i Norge digitalt/FDV-avtale og mulighet for å rette avvik i databaser Kartverket
2019/113 20191205 05.12.2019 Inngående brev Kart og geodata i kommunen og sentral FKB, vedlikehold og frys av redigeringstilgang desember 2019 Kartverket
2019/113 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra Kartverket etter FDV-runde 2019-2 for FKB Plan, alle baser, i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20191203 03.12.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottak av plandata for Midtre Gauldal kommune ihht. FDV-avtale runde 2-2019, vedtatte reguleringsplaner på bakken Kartverket
2019/113 20191121 21.11.2019 Utgående brev Oversendelse av plandata for Midtre Gauldal kommune ihht. FDV-avtale runde 2-2019, vedtatte reguleringsplaner på bakken Kartverket
2019/113 20191121 21.11.2019 Utgående brev Svar ang. avklaring for arealplan og status i planarkivet Midtre Gauldal kommune etter FDV-runde 2-2019 Kartverket
2019/113 20191121 21.11.2019 Inngående brev Avklaring vedr. arealplan i Midtre Gauldal kommune og status i planarkivet etter FDV-runde 2-2019 Kartverket
2019/113 20191119 19.11.2019 Inngående brev Informasjon til Geovekst-kommunene pr. september 2019, møteinnkalling/sakliste Geovekst kommune-samarbeidet
2019/113 20191119 19.11.2019 Utgående brev Oversendelse av plandata for Midtre Gauldal kommune ihht. FDV-avtale runde 2-2019, vedtatte reguleringsplaner under bakken Kartverket
2019/113 20191118 18.11.2019 Utgående brev Oversendelse av plandata for Midtre Gauldal kommune ihht. FDV-avtale runde 2-2019, vedtatte reguleringsplaner over bakken Kartverket
2019/113 20191115 15.11.2019 Utgående brev Oversendelse av plandata for Midtre Gauldal kommune ihht. FDV-avtale runde 2-2019, vedtatte kommunedelplaner Kartverket
2019/113 20191114 14.11.2019 Utgående brev Oversendelse av plandata for Midtre Gauldal kommune ihht. FDV-avtale runde 2-2019, kommunedelplanforslagsfil Kartverket
2019/113 20191114 14.11.2019 Inngående brev Regionalt verksted om DOK og kunnskapsgrunnlaget 11.11.2019 for Midtre Gauldal, Røros, Holtålen og Tydal kommuner Kartverket
2019/113 20191113 13.11.2019 Utgående brev Oversendelse av plandata for Midtre Gauldal kommune ihht. FDV-avtale runde 2-2019, reguleringsplanforslagsfil Kartverket
2019/113 20191113 13.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra Kartverket etter FDV-runde 2019-2 for kart/geodata i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra Kartverket om FKB Vegnett og nye vegnavn vedtatt for Midtre Gauldal i 2019 Kartverket
2019/113 20191108 08.11.2019 Utgående brev Informasjon vedr. leveranse av plandata fra Midtre Gauldal i FDV runde 2 for 2019 Kartverket
2019/113 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar ang. datasettet FKB Vegnett og oppdatering med nye vegnavn og adresser i kommunen vedtatt i 2019 Kartverket
2019/113 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedr. datasettet FKB Vegnett og oppdatering med nye vegnavn og adresser i kommunen vedtatt i 2019 Kartverket
2019/113 20191106 06.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottak av datasett FKB Vegnett ihht. FDV-avtale runde 2 i 2019 Kartverket
2019/113 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av FKB Vegnett for Midtre Gauldal kommune ihht. FDV-avtale runde 2 i 2019 Kartverket
2019/113 20191106 06.11.2019 Inngående brev Forvaltningsrunde 2-2019 for FKB geodatasett Norge Digitalt - Vedlikeholdsskjema Arealplaner, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oppstart forvaltningsrunde 2-2019 for FKB geodatasett Norge Digitalt, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fagdag Samferdsel ved Kartverket 12.09.2019, ettersendelse av informasjon til kommunene ifm. FDV-avtalen og vegdata Kartverket
2019/113 20191028 28.10.2019 Inngående brev Sentral FKB-forvaltning og viktig informasjon til alle kommuner fra Kartverket Kartverket
2019/113 20191016 16.10.2019 Inngående brev Status for kommunens partskonto i Geovekst-samarbeidet, Norge Digitalt og FDV-avtale for matrikkel/geodata pr. 10. oktober 2019 Kartverket
2019/113 20191001 01.10.2019 Inngående brev Reduksjonsfaktor-tallene vedr. oppdatering av SFKB og Norge digitalt/FDV-avtalen, tilbakemelding 3. kvartal 2019 Kartverket
2019/113 20190927 27.09.2019 Inngående brev Informasjon om endring av luftfartshinderforskriften og Nasjonalt register over luftfartshindre Kartverket
2019/113 20190927 27.09.2019 Inngående brev Revidering av temadata og innspill av forslag til endringer i DOK - Det offentlige kartgrunnlaget - for bruk i kommunens saksbehandling Kartverket
2019/113 20190905 05.09.2019 Inngående brev Foreløpige reduksjonsfaktor-tall vedr. oppdatering av SFKB, Norge digitalt/FDV-avtalen, mulighet for å rette avvik Kartverket
2019/113 20190905 05.09.2019 Inngående brev Informasjon til Geovekst-kommunene pr. september 2019, møteinnkalling/sakliste Kartverket
2019/113 20190704 04.07.2019 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av geodata - FKB og Plan for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20190605 05.06.2019 Inngående brev Oversikt for 01.04.2019 - 01.06.2019 - Status for oppdatering i Matrikkel og SFKB ifm. Norge Digitalt/FDV-avtale Kartverket
2019/113 20190603 03.06.2019 Inngående brev Kart/geodata - Informasjon til Geovekst-kommunene pr. juni 2019 Geovekst kommune
2019/113 20190527 27.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på avsluttet vedlikehold av kommunens originalkartdatabaser runde nr. 1-2019 ihht. Norge Digitalt-avtalen Kartverket
2019/113 20190523 23.05.2019 Inngående brev Godkjenning av dataoversendelse FDV 1-2019 fra Kartverket/Norge Digitalt-avtalen for Plandata, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20190522 22.05.2019 Utgående brev Dokumentasjon til Kartverket/Norge Digitalt for plandata i FDV-runde 1-2019, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20190520 20.05.2019 Inngående brev Bekreftelse fra Kartverket på mottak av datafiler ifm. FDV-runde 1-2019 fra Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20190521 21.05.2019 Inngående brev Norge Digitalt Trøndelag - oppsummering fra FDV-årsmøter 2019 og vedlegg til vedlikeholdsavtaler 2019 Kartverket
2019/113 20190521 21.05.2019 Utgående brev Sluttleveranse av FKB geodatasett i forvaltningsrunde 1-2019 for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20190503 03.05.2019 Utgående brev Vedr. dataoversendelse forvaltningsrunde 1-2019 for Midtre Gauldal kommune, Norge Digitalt-avtalen Kartverket
2019/113 20190415 15.04.2019 Inngående brev Oppstart forvaltningsrunde 1-2019 for FKB geodatasett Norge Digitalt, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/113 20190405 05.04.2019 Inngående brev Norge Digitalt-samarbeidet og reduksjonsfaktor-tall, tilbakemelding for 1. kvartal 2019 Kartverket
2019/113 20190307 07.03.2019 Inngående brev Informasjon til Geovekst-kommunene pr. mars 2019, møteinnkalling/sakliste Geovekst kommune
2019/113 20190301 01.03.2019 Inngående brev Norge Digitalt og FDV-samarbeid kart/geodata Midtre Gauldal kommune, vedlegg til avtale for 2019 Kartverket
2019/113 20190228 28.02.2019 Inngående brev Samfinansiering om kartlegging - Justering av FDV-vedlegg for strekningen Rennebu-Levanger Kartverket
2019/113 20190220 20.02.2019 Inngående brev Program for FDV-årsmøte 2019 Kartverket
2019/113 20190129 29.01.2019 Inngående brev Innkalling til Norge Digitalt og FDV-årsmøter vinter 2019 for kommuner i Trøndelag Kartverket
2019/113 20190130 30.01.2019 Inngående brev Informasjon vedr. vedlikehold ifm. Sentral FKB-forvaltning av kommunale geodata Kartverket
2019/113 20190118 18.01.2019 Inngående brev Status og informasjon om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av FKB-data og Plan-data i Trøndelag Kartverket
2019/113 20190109 09.01.2019 Inngående brev Norge digitalt-samarbeidet og reduksjonsfaktor-tallene for 4. kvartal 2018 Kartverket
Versjon:5.2.2.1