eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Journalpost
Journalpost
2019/495 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - etablering av drivstoffanlegg for diesel - gbnr 45/302 Olje og Energi AS
Hopp over liste Journalpostens detaljer
Hopp over liste Journalpostens dokumenter
Liste over dokumenter i journalpost
1 Søknad om igangsettingstillatelse - etablering av drivstoffanlegg for diesel - gbnr 45/302
2 Følgemail
3 Utfyllende søknad
4 Situasjonsplan - i farger
5 Situasjonsplan
6 Bilder
7 Erklæring om ansvarsrett - Olje og Energi AS
8 Gjennomføringsplan
9 18.4 Rutine for Personlig skademelding for internt bruk
10 18.5 Rapportering om uønskede hendelser skjema
11 18.6 Rutine for Varsling om ulykke eller nestenulykke
12 19 Etiske retningslinjer
13 00a HMS Håndbok forside
14 00b Innholdsfortegnelse
15 01.2 Rammer og retningslinjer
16 01.3 Organisasjonskart_
17 02.1 Stillingsbeskrivelse Daglig leder_
18 02.2 Stillingsbeskrivelse Kontor-Økonomileder
19 02.3 Stillingsbeskrivelse Tankbilsjåfør
20 03.1 Generelle HMS oppgaver for ansatte (003)
21 03.2 Personal
22 03.3 Egenmelding
23 03.4 Personalkort
24 03.5 Taushetsplikt
25 03.6 Kjerneverdier_
26 03.7 Fritid
27 03.8 Definisjon av overtid
28 03.9 Vilkår for overtidsmat og merarbeid
29 03.10 Overtidstillegg og overtidsmat
30 03.11 Lengden av overtidsarbeid
31 03.12 Rutine medarbeidersamtaler
32 03.13 Skjema Medarbeidersamtaler
33 03.14 Mediainstruks
34 03.15 Rutine sosiale medier
35 04.1 Rutine for HMS-Opplæring
36 04.2 Instruks personlig verneutstyr
37 06.1 Drift depot_
38 06.2 Sjekkliste nye drivstoffautomater bensinstasjoner
39 06.3 Uttransport bulk_
40 06.4 Drift drivstoffautomater_
41 07.1 Sikkerhetsinstruks for tankanlegg
42 07.2 Opplæringsinstruks for tankbilsjåfører
43 07.3 Opplastingsinstruks for tankbilsjåfører
44 07.5 Regler for kjøre-hviletid
45 07.6 Volumkontroll_
46 08.1 Rutine Stoffkartotek
47 09.1 Innkjøpsavtale fuels og volumavstemming
48 09.2 Faktura kort_
49 09.3 Faktura utkjørt av tankbil_
50 09.4 Prosedyre Innkjøp smøremidler og kjemi_
51 09.5 Salg bedriftskunder
52 09.6 Salg innkommende_
53 09.7 Sjekkliste Foresporsel Kontrakt_
54 10.1 Rutine for Risikoanalyse (ROS metode)
55 10.2 Risikovurdering leveranse av produkter og tjenester
56 11 Rutine for Sikker Jobb Analyse
57 12 Lover og forskrifter_
58 14.1 Transport og reisepolicy
59 15.1 Varslingsplan OOES Brekstad
60 15.2 Prosedyrer ved søl og utslipp
61 15.3 Brann i bygninger
62 15.4 Brann i bil og utstyr
63 15.5 Personskade
64 15.6 Ulykker
65 15.7 Skader på utstyr
66 15.8 Trafikkulykker
66 15.9 Branninstruks
66 16 Katastrofeberedskap
66 18.1 Rutiner for avviksbehandling
66 18.2 Avviksskjema
66 18.3 Rapportering uhell hendelser
Hopp over liste Journalpostens korrespondanse
Journalpostens korrespondanse
Midtre Gauldal kommune Hoved Mottaker
Olje og Energi AS Hoved Avsender
Versjon:5.2.2.1