1 Handlingsprogram med økonomiplan 2015 - 2018 - Årsbudsjett 2015 Åpne dokument
2 Handlingsprogram med økonomiplan 2015 - 2018 Åpne dokument
3 Konsekvenser av ytterligere reduksjon av antallet langtidsplasser ved kommunens sykehjem. Åpne dokument
4 Nøkkeltallsrapport 2014 - pleie og omsorg - kommunene i Sør-Trøndelag Åpne dokument
5 Sykehjemsplasser og legetjenester i sykehjem - kartlegging i Hordaland 2014 Åpne dokument
6 Eiendomsskatt Åpne dokument
7 Særutskrift - Forslag til økonomiplan 2015 - 2018 med budsjett for 2015 for kontrollutvalget Åpne dokument
8 Oversendelse av vedtak om budsjett og renovasjonsgebyr 2015 Åpne dokument
9 Fordelingsmodell for skatteoppkreverfunksjonen, budsjett 2015 Åpne dokument
10 Budsjett 2015 - Kirkelig administrasjon Åpne dokument
11 Investeringsbehov - økonomiplan 2015 - 2018 Åpne dokument
12 Forslag til representantskapet - Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Åpne dokument
13 Ekstraordinær generalforsamling - Budal flerbrukshus AL - 231014 - protokoll - Budsjett 2015 Åpne dokument
14 Avgifter og gebyrer 2015 Åpne dokument