1 Høring av lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i reglene om sentral godkjenning