1 Fastsetting av Planprogram E6 Garli - Prestteigen
2 Anmodning og stadfesting av planprogram for E6 Garli - Prestteigen i Midtre Gauldal
3 Notat - Merknadsbehandling av innspill til planprogram for E6 Garli - Prestteigen i Midtre Gauldal kommune - datert 120315
4 Planprogram E6 Garli - Prestteigen - revidert - datert 250315