1 Høring av kommuneplanens samfunnsdel - Os kommune