1 Forslag til forskrift om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale Åpne dokument
2 Tradisjonell kunnskap - høringsnotat Åpne dokument
3 Høringsliste Åpne dokument