1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - fradeling av tilleggsareal til hyttetomt gbnr 41/19 - fra gbnr 41/2 Åpne dokument
2 Situasjonskart Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - fradeling av tilleggsareal til hyttetomt gbnr 41/19 - fra gbnr 41/2 - Sivert Nygaard Åpne dokument