1 Forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift - høring Åpne dokument
2 Høringsnotat - Forslag til endring i reindriftsloven Åpne dokument