1 Endringer i matrikkelforskriftenfra 1. januar 2016 Åpne dokument
2 Rundskriv - Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2016 Åpne dokument