1 1648_2015009_Rp_E6Soknedalsentrum_Korporalsbru_2gangsbehandling_merknader_sluttvedtak Åpne dokument
2 Plankart Åpne dokument
3 Planbeskrivelse Åpne dokument
4 Reviderte planbestemmelser - E6 Soknedal sentrum - Korporalsbru Åpne dokument
5 Planbestemmelser Reguleringsplan E6 Soknedal - Korporalsbrua_REV_A.DOCX Åpne dokument
6 Kommentarnotat - E6 Soknedal - Plan dok etter høring Åpne dokument
7 Uttalelse - reguleringsplan for E6 Soknedal sentrum - Korporals bru Åpne dokument
8 Godkjenning av vilkår - Reguleringsplan E6 Soknedalsentrum - Korporalsbru Åpne dokument
9 Planbestemmelser Reguleringsplan E6 Soknedal - Korporalsbrua_REV_B.DOCX Åpne dokument