1 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig - fra Kommunedelplan Støren - gbnr 45/330 Åpne dokument
2 Begrunnelse for å søke dispensasjon - vedlegg 1 Åpne dokument
3 Situasjonskart - plassering/tomteavgrensing - vedlegg 4 Åpne dokument
4 Tegninger - vedlegg 5 Åpne dokument
5 Situasjonskart - vedlegg 2 Åpne dokument
6 Kart Åpne dokument
7 Situasjonsplan for vann og avløp for ny enebolig - gbnr 45/330 Åpne dokument