1 Tildeling av midler 2016 - Drenering, Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Åpne dokument
2 Vedlegg 1: Fylkesmannens tildeling av SMIL, tilskudd til drenering og NMSK midler i 2016 Åpne dokument
3 Vedlegg 2: Kommunenes innmeldte behov for SMIL-, NMSK-, Grøftetilskudd, Tiltak i beiteområder og Skogbruksplanleggingsmidler i 2016 fordelt på forskriftstyper Åpne dokument
4 Forbruk 2015 Åpne dokument
5 Overordna retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til veg og driftstilskudd i Sør-tTøndelag - 2016 - Høring Åpne dokument
6 Søknad om tilskudd til drift med tauban oa - skjema Åpne dokument
7 Drift i vanskelig terreng - resultatkontroll - skjema Åpne dokument