1 Forhåndsvurdering- Forespørsel om detaljregulering av hyttefelt på Hauka - gbnr 131/2 og gbnr 137/2. Åpne dokument
2 Forespørsel igangsetting av planarbeid - detaljplan for hyttefelt på eiendommene 131/2 og 137/2 Åpne dokument
3 Forespørsel om hytteområde ved Hauka Åpne dokument