1 FoU-strategi for Trøndelag 2016-2020 - Høring Åpne dokument
2 Høringsutkast - FoU-strategi for Trøndelag 2016-2020 Åpne dokument
3 Adresseliste Åpne dokument