1 Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon fra friområde og terminal/jernbane til øvrige kommunaltekniske anlegg- gbnr 45/272 Åpne dokument
2 Søknad om midlertidig dispensasjon fra Reguleringsplan for Moøya - for byggetiltak på bnr 45/272 Åpne dokument
3 101-Situasjonskart 1-500 A3 Åpne dokument