1 Dispensasjonsbehandling – Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Åpne dokument
2 Situasjonskart Åpne dokument
3 Ettersendelse - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Rognes - oppføring av anneks - gbnr 16/14 Åpne dokument
4 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Rognes - oppføring av anneks - gbnr 16/14 - Skarhøgda, Rognesmarka - søker Ingvar Granøien Åpne dokument