1 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av hytte/bygging av vei - fra Reguleringsplan for Berg/Garli setersameie - gbnr 83/18 Åpne dokument
2 Vedlegg Q2 - Godkjenning av veitrase - Berg/Garli sætersameie/skogeier Åpne dokument
3 Vedlegg D2 - Situasjonskart Åpne dokument
4 Vedlegg D1 - Situasjonskart Åpne dokument
5 Vedlegg E1 - Tegning - hytte Åpne dokument
6 Vedlegg E2 - Tegning - uthus Åpne dokument
7 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Berg/Garli setersameie - oppføring hytte/bygging vei - gbnr 83/18 - tiltakshaver Stein Ørjan Taksgård Åpne dokument
8 Vedleggsbrev - Søknad om tillatelse til tiltak - hytte og garasje - gbnr 83/18 - Garli - 7288 Soknedal - tiltakshavere Stein Ørjan Taksgård og Britt Eva Taksgård Åpne dokument