1 Dispensasjonsbehandling - Graving av vannledning ved Burusjøen - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 217/1 Åpne dokument
2 Svar - forhåndsvarsel om muntlig pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Åpne dokument
3 Situasjonskart Åpne dokument
4 Bilde 1 Åpne dokument
5 Bilde 2 Åpne dokument
6 Bilde 3 Åpne dokument
7 Bilde 4 Åpne dokument
8 Bilde 5 Åpne dokument