1 Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - oppføring av anneks - gbnr 77/33 Åpne dokument
2 Situasjonskart Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av anneks - 20 kvm - gbnr 77/33 - Haakon og Lisbeth Nordseth Åpne dokument