1 Utredning av rehabilitering av Støren alderspensjonat Åpne dokument
2 Alderspensjonat Åpne dokument
3 Alt B plan 1 - tegninger Åpne dokument
4 Alt B utsnitt - tegninger Åpne dokument