1 Dispensasjonsbehandling - Oppgrusing av eksisterende sti - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4.
2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppgrusing av eksisterende sti - gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4 - Burusjøen, Singsås
3 Bekreftelse fra Bodil Reppe
4 Situasjonskart
5 Fotografier
6 Vedrørende nabovarsel - gbnr 214/3, festenr 2,4 og 5 - Sølvi Koth
7 Utdrag av jorskiftedom - 1620-1937-0001 Burusjøen sameie
8 Disposisjonsplan for hytteområde - gbnr 214/3
9 Fwd: Melding om tidsfrist for privatrettslige avklaringer.
10 SKM_C25817070407330