1 Søknad om deling av gården Kosberggrind gbnr 262/2, 4 og 5, og 258/15 etter jordlovens § 12 Åpne dokument
2 Gårdskart - 1:10000 Åpne dokument
3 Gårdskart - 1:15000 Åpne dokument
4 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 262/2 og 258/15 - rekvirent Brit Oline og Jon Kosberggrind Åpne dokument