1 Dispensasjonsbehandling – Formålsendring fra forretnings- til næringsvirksomhet - Fra reguleringsplan for Kotsøy sentrum - gbnr 221/41 og 277/24 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Kotsøy sentrum - bruksendring fra forretnings- til næringsvirksomhet - gbnr 221/41 og 277/24 - Kotsøy - 7387 Singsås - søker Kotsøy næringsbygg AS Åpne dokument
3 Plankart - Kotsøy sentrum Åpne dokument