1 Høring av forslag til vern av fem skogområder i Sør-Trøndelag Åpne dokument
2 Adresseliste Åpne dokument
3 Verneplan for fem skogområder i Sør-Trøndelag Åpne dokument