1 Klagebehandling - vedrørende pålegg om fjerning av midlertidig mobilt knuse- og asfaltverk i Frøsetøran - gbnr 3/10 Åpne dokument
2 Vedtak i utvalgsak 102/00 datert 23.08.00 Åpne dokument
3 Vedtak om fjerning - mobilt knuseverk og asfaltverk i Frøsetøran - gbnr 3/10 Åpne dokument
4 Klage på vedtak om tilbakeføring av arealer til opprinnelig stand som fulldyrket jord - delegert sak NPM 50/16 Åpne dokument