1 1648_2016001_Rp_Fredheim_1gangsbehandling Åpne dokument
2 5160538-160329 Planbeskrivelse Åpne dokument
3 5160538 - 160329 Bestemmelser Åpne dokument
4 5160538-160329 Plankart Åpne dokument
5 160220 ROS-analyse og vurdering naturmangfold Åpne dokument
6 5160538-160329 Situasjonsplan Åpne dokument