1 Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av vei til hytte - gbnr 34/37 - Siri E Aune Gynnild Åpne dokument
3 Situasjonskart - gbnr 34/37 Åpne dokument
4 Situasjonskart - myrmiler Åpne dokument