1 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1 Åpne dokument
2 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1 (299/6 Åpne dokument
3 Kart Åpne dokument
4 Utdrag av rettsbok - Jordskifteretten - tinglytst 14.12.2000 Åpne dokument
5 Tinglysningsutdrag av rettsbok Åpne dokument