1 Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av konvensjonen i norsk rett Åpne dokument
2 Høringsliste Åpne dokument
3 Høringsnotat Åpne dokument
4 Oversettelse - vrakfjerningskonvensjonen Åpne dokument
5 Gjennomføringstabell Åpne dokument