1 Rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - forslag sendes på høring Åpne dokument
2 Forslag til - Rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2015 - 2020 Åpne dokument
3 Bakgrunnsdokument - Faktaanalyse, Rullering SNP juni 2016 Åpne dokument
4 Rullering av strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen_resultater spørreundersøkelse Åpne dokument
5 Rullert Strategisk næringsplan for Trodnheimsregionen sendes på høring Åpne dokument