1 Kommunedelplan Trondheim kommune - energi og klima - 2017-2030 - høring og offentlig ettersyn Åpne dokument