1 Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere) - høringsbrev Åpne dokument
2 Følgemail - Utkast til høringsnotat - ny midlertidig forskrift(1) Åpne dokument