1 Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt til garasje - gbnr 219/3 Åpne dokument
2 Situasjonskart Åpne dokument
3 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tomt til garasje - gbnr 219/3 Åpne dokument