1 Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20 - Knut Ole Aasen Åpne dokument
3 Møtebok - 121284 - Fylkeslandsbruksstyret Åpne dokument
4 Situasjonskart Åpne dokument
5 Snitt-tegninger Åpne dokument
6 Tegninger - fasade samt innvending oppdeling Åpne dokument